48 Gnosis nu! Het eeuwige nu ervaren

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 48
Het eeuwige nu ervaren
26 november 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

Als bekroning van het gehele proces is de mens onsterfelijk geworden. Hij bezit weer een werkelijke geestgestalte, een zielegestalte en een lichaamsgestalte. Hij kan zich op alle gebieden van stof en geest uitdrukken en treedt de rijen van de Christus-hiërarchie binnen als medebouwer, als een gouden rozenkruiser.

Zo zal in de nieuwe era een zekere groep van de mensheid de bevrijding worden ingevoerd. De splitsing zet zich door. De broeders en zusters van het Gouden Rozenkruis treden hierbij als oogstlieden op. Dit gehele proces staat veilig te stralen in de universele leer van alle tijden en is ook in de Bijbel terug te vinden.

En zo besluiten wij met een aanhaling uit het geestelijk testament van de oude rozenkruisers: ‘Wij hopen en bidden, dat u dit aanbod van ons zorgvuldig zult willen overwegen, onze kunst nader zult onderzoeken en onze zienswijze mede met alle kracht bekend zult maken.’

Uit: Elementaire wijsbegeerte
Hoofdstuk 26: Het Gouden Rozenkruis

 

Als je in je hart wordt getroffen door het geestelijke licht, dan is dat het begin van een proces waarin je langzaam maar zeker innerlijk totaal verandert. Dat vernieuwingsproces voltrekt zich niet automatisch. Het steeds weer luisteren naar en navolgen van je innerlijke stem vraagt voortdurend aandacht, toewijding en daadkracht. Als je daarnaar streeft, zul je zeker mooie momenten ervaren, maar ongetwijfeld krijg je ook te maken met vervelende gevoelens zoals schaamte, schuld, angst, verdriet en boosheid. Als het licht in jezelf sterker gaat stralen, gaan de schaduwen zich ook sterker aftekenen, in jezelf en in de wereld om je heen.

In alle spirituele tradities is bekend dat leerlingen op het pad vaak het gevoel hebben dat zij worstelen en geen vooruitgang ervaren. Dan kan het een troost zijn om van een ander met meer ervaring te vernemen dat het vernieuwingsproces in jezelf gewoon doorgaat, ook als je daar zelf niets van waarneemt.

Er komt een moment dat de barrières in je stelsel opgelost zullen zijn en de geestelijke zon in je microkosmos volop kan stralen. Je lichtkleed is dan onsterfelijk geworden. De aura in de microkosmos waarvan jij de bewoner bent, is dan getransformeerd tot het zogeheten gouden bruiloftskleed. De gouden roos is gehecht aan het gouden kruis. De dood is dan overwonnen omdat de microkosmos bevrijd is van het wiel van geboorte en dood. Er is dan geen noodzaak meer voor reïncarnatie.

Is het doel van het gaan van de weg van de roos en het kruis dan om zo snel mogelijk deze natuur te verlaten? Nee, het doel is om een levende verbinding te worden en te zijn tussen deze wereld van de tienduizend dingen, waar alles zich beweegt tussen paren van tegenstellingen, en de wereld van de Eenheid, het goddelijke levensveld. Die zijnstoestand maakt het mogelijk dat er lichtkrachten worden vrijgemaakt waardoor vele rozenharten worden aangeraakt en gevoed.

Het is niet zo dat je het hele pad bewandeld moet hebben om het eeuwige nu te ervaren. Al vanaf het moment dat de geestvonk in jou is ontwaakt kan je een stralend kruispunt zijn tussen tijd en eeuwigheid. Dat bewust ervaren schenkt een grote vreugde. Gustav Meyrink schrijft daarover in zijn roman Het groene gezicht:

‘Die vreugde heeft geen oorzaak nodig, zij groeit uit zichzelf als God. Vreugde die een aanleiding nodig heeft, is geen vreugde, maar genoegen. Maar wie eenmaal de oorzaakloze vreugde is binnengevaren, die heeft voortaan het eeuwige leven, want die is verenigd met het ‘Ik’, dat de dood niet kent. Die leeft altijd in vreugde.’

LEES OVER ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

Het team van Pentagram boekwinkel en de website spiritueleteksten.nl
vindt het belangrijk
 om kennis en ervaring op het gebied van spiritualiteit
beschikbaar te stellen aan een zo groot mogelijke groep
mensen die daar ontvankelijk voor zijn.
Deelname aan onze online-programma’s is daarom gratis.
Aan het maken, promoten, organiseren
en publiceren van zulke modules zijn aanzienlijke kosten verbonden.
Daarom zijn we heel dankbaar voor donaties.

KLIK VOOR JE ONLINE DONATIE

Rozekruis Pers, Haarlem, IBAN NL11ABNA0560177593