Geluk voor kinderen – boek met verhalen van Leo Bormans gebaseerd op wetenschappelijke inzichten

BESTEL GELUK VOOR KINDEREN

Het boek geluk voor kinderen leert je het leven te ervaren als een feest. Positief en hoopvol ingesteld zijn, maakt je veerkrachtiger en gelukkiger. Maar hoe doe je dat? De tien vogels in dit boek geven raad: ontdek waar je goed in bent, wees niet bang, maak plannen, werk samen, houd vol, realiseer je dromen en maak anderen gelukkig. Zo maak jij zelf van elke dag een feest. Lees samen met je kind of kleinkind deze tien hartverwarmende verhalen, geniet van de prachtige illustraties van Sebastiaan Van Doninck, en je laat je leiden door de creatieve opdrachten en tips. De inzichten uit dit boek zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar levenskwaliteit. Dit boek geeft ouders, grootouders, opvoeders en leraren de kans op een fijne manier universele waarden door te geven die de basis vormen voor een hoopvol en gelukkig leven.

BESTEL GELUK VOOR KINDEREN

RARE VOGELS OP ZOEK NAAR GELUK

Geluk valt niet uit de lucht. Het is ook een levenshouding: op een optimistische manier in het leven staan, je goed in je vel voelen, jezelf doelen stellen en die realiseren, zin zoeken in het leven, veerkracht opbouwen, samenleven met anderen en de juiste keuzes maken.
Je levensomstandigheden bepalen maar een relatief klein stuk van je geluk. Een positieve houding en de manier waarop je naar de wereld kijkt zijn veel doorslaggevender. Dat krijg je gedeeltelijk mee van je ouders en andere mensen om je heen, door voorbeeldgedrag en opvoeding. We kunnen allemaal leren een beetje opener, optimistischer en gelukkiger te zijn.

Iedereen heeft recht op zijn verdriet. Je zult niet altijd even blij en gelukkig zijn. Het leven is nu eenmaal niet elke dag een feest. Niet voor volwassenen en niet voor kinderen. Maar als je erin slaagt om zelf een klein beetje positiever en gelukkiger te zijn en die levenshouding aan je familie, vrienden, kinderen en kleinkinderen door te geven, wordt iedereen er beter van en bouw je mee aan een warme samenleving.

Dit boek is gebaseerd op de voornaamste wetenschappelijke inzichten uit de positieve psychologie en de internationale bestseller ‘The World Book of Happiness’. Auteur Leo Bormans reist als ‘Ambassadeur van Geluk en Levenskwaliteit’ de wereld rond met een inspirerende missie. De tien sleutels waaraan de verhalen zijn opgehangen, komen uit het onderzoek van professor Richard Layard (London School of Economics) en zijn wereldwijde Action for Happiness, waarvoor dank. Het gaat over universele waarden. Layard gebruikt de letterwoorden ‘Great Dream’, die we in dit boek hebben vertaald als ‘Droom Geluk’. Elk van deze tien letters staat voor één basishouding die de voorwaarde schept om gelukkiger te zijn.

Neem je tijd om het verhaal voor te lezen, naar de tekeningen te kijken en er samen over te praten. Laat je verwonderen. De vraagjes bij elk verhaal zijn niet bedoeld als een test of een toets. Ze vormen een kapstok voor een warm gesprek. Er zijn telkens vijf vraag jes over het verhaal zelfen vijf vragen over het centrale geluksthema van het verhaal. Luister naar wat de kinderen hier zelf over te vertellen hebben. En vertel gerust iets over je eigen leven. Je krijgt bij elk verhaal ook twee tips om samen iets te doen.

De verhaaltjes staan los van elkaar maar creëren wel één wereld.
Alle hoofdpersonages zijn vogels. Maar ze zijn vermenselijkt. Ze leven in een universele wereld die gekenmerkt wordt door verscheidenheid, respect en globale waarden. In elk verhaal staat een andere vogel centraal. Daarover kom je in een kaderstukje telkens iets meer te weten. Zo spelen sommige van de karakteristieke eigenschappen van een vogel soms een rol in het verhaal. Met kinderen napraten over deze biologische gegevens biedt je de mogelijkheid om op een eenvoudige manier een brug te slaan tussen fantasie en werkelijkheid.

We willen bijdragen aan het geluk van anderen. Echt geluk zit in het delen van geluk. Daarom steunt Geluk voor Kinderen het project ‘O Mundo’ van Stichting Lezen. Zo kunnen kinderen uit alle culturen kennismaken met een wereldbibliotheek vol inspirerende boeken.

 

SPORO

Sporo zet zijn pootjes stevig vast op de tak. Hij luistert naar zijn vriendje, dat op een andere tak zit. Fjiet fjiet.
Plots scheert over het water snel en stil een reiger met een lange bek. Hap! Sporo schrikt zich rot en springt omhoog. De reiger bijt in de tak. Smak! Sporo is ontsnapt aan de reiger, maar zijn hartje klopt als een hamer.

Het begint te regenen. Sporo schuilt onder een groot blad. Drup drup. Nu zit hij nog droog. Maar wat als het straks heel hard regent en waait? Ineens weet hij het: ‘Ik ga een nest bouwen! Een heel bijzonder nest. Als de reiger dan terugkomt, kan hij niet binnen. En als het regent, word ik niet nat.’

Sporo zoekt rode en gele blaadjes, stukjes riet en bruine takjes. Hij bindt ze aan elkaar met fijn gras en dunne twijg jes. Daarvoor gebruikt hij zijn korte, dikke snavel. Snok. Snok. Het wordt een heel stevig nest. De reiger zal het niet kapot krijgen.

Fjiet fjiet. Zijn vriendje ziet wat Sporo doet en hoe hard hij werkt.
‘Ik wil ook zo’n nest’, zegt hij.
‘Bouw het maar tegen dat van mij aan’, zegt Sporo. ‘Dan ben je dicht bij mij.
En dan wordt ons nest nog sterker en mooier.’
De vogels vliegen hoog en laag, af en aan, heen en weer. Dag in, dag uit. Alleen ’s nachts rusten ze even uit.
Na een paar dagen is het nest bijna klaar. ‘Waar maken we de deur?’ vraagt Sporo.
Hij en zijn vriendje kijken om zich heen. Aan de rand van het water zien ze de reiger staan.

‘Hij zal zijn lange bek in het nest willen steken’, zegt Sporo. ‘We moeten het hem dus heel moeilijk maken.’
De twee vogels kijken elkaar met grote ogen aan.
‘Dan hangen we het nest toch gewoon ondersteboven?’ zegt zijn vriendje. ‘Met het gaatje aan de onderkant. Daar kan de reiger niet naar binnen.’ ‘Wat een goed idee!’ vindt Sporo.

Daar komt de reiger al. Snel en stil scheert hij over het water.
Floep. De twee vogels duiken langs onderen in hun nest, door het kleine gaatje. De reiger botst met zijn snavel tegen de dikke tak. Bam!
‘Waar zijn die kleine, lekkere vogels nu naartoe?’
‘Wij willen ook zo’n huis!’ zeggen de andere vogels. Fjiet fjiet.
‘Bouw het maar tegen dat van ons aan’, zegt Sporo. ‘Dan is het geen huis meer, maar een appartement. Een ondersteboven appartement! Mooi, gezellig en stevig!’

De vogels zoeken de mooiste blaadjes en de stevigste takjes. Ze bouwen hun nest zoals je een warme trui breit. Met hun bek en met hun pootjes weven ze dunne stengels en blaadjes aan elkaar. Het wordt een hangende stad in de bomen, met in elk nest een klein gaatje onderaan. De reiger wordt er helemaal gek van. En als het regent, hoor je in alle huizen een rustig, zacht gepiep. Fjiet fjiet. ‘Je hoort me wel, maar je ziet me niet!’

BESTEL GELUK VOOR KINDEREN

LEES OVER DE BOVENSTAANDE SPIRITUELE EN FILOSOFISCHE BOEKEN VOOR KINDEREN