10 Gnosis nu! – Inleiding maandthema maart : De Bergrede

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 10
inleiding maandthema maart: De Bergrede
5 maart 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

In de maand maart richten wij ons op een tweetal boeken: Het licht der wereld en Het mysterie der zaligsprekingen. Hierin staan grepen uit de Bergrede centraal. Je vindt ze in het Evangelie van Mattheüs (in de hoofdstukken 5, 6 en 7). Woorden van Jezus, gesproken op de heilige berg. Ongeveer 2000 jaar geleden klonken zij op, en ze zijn nu nog hoogst actueel.

Je ziet de ontmaskering van schijnwaarden. Je bent moe van de misleiding, de geestelijke armoede, de valse schittering en de trieste machteloosheid. Niet alleen van hogere instanties, of instituties…Ben jij zelf ook niet besmet? Herken je dit niet in jezelf, dat ook jij bent aangetast?

En nu zijn daar de tijdloze, troostrijke woorden, waarvan je de waarheid direct kunt herkennen. Woorden die klinken voor een ieder. Toen, nu en altijd. Versta deze woorden met een open, ontvankelijk hart. Laat de betekenis doordringen tot in de diepste kern van je wezen.

Dat diepste innerlijk is het oeratoom. Het is het geestvonkatoom, dat nog slaapt. Maar het wil weer gaan leven en vibreren. En kán dat ook in de straling van het heilzame licht dat vanuit deze woorden op de werkelijkheid valt.

Deze woorden wijzen een weg naar binnen. Een negenvoudige weg als een bergopwaarts klimmend pad. Het staat iedereen vrij, te reageren op deze vibratie, deze roep van binnen. Het enige wat je hoeft te doen is je over te geven aan deze Ene Weg ten Leven. Vertrouw je toe aan de bevrijdende voorwaarden in de volle vrijheid. Laat deze stralingen toe in je eigen levenssysteem en treed zélf geleidelijk aan terug. Dat zelf, dat er steeds maar niet in slaagt, en ook nooit zal slagen, om de plaats in te nemen van het Oorspronkelijke Zelf.

Dat zelf kan slagen door volstrekte overgave aan dat oorspronkelijke Zelf. Het Oer-Zelf, het waarachtige eeuwigheidswezen. Het  wacht geduldig, tot je ‘ik’ het hoofd wil buigen. Tot het ik bereid is in alle toonaarden te gaan zwijgen, om plaats te maken voor de ware innerlijke vrede.

Daarover gaan de woorden in de Bergrede.

Toen gesproken.
Nu gesproken.
Ook tot jouw gericht.
Wil je het verstaan?

Tot negen maal toe wordt er aan het begin van de Bergrede (Mattheüs 5:3-12) gezegd: ‘Zalig zijn …’ Niet zalig wórden, maar zalig zijn! Zaligheid is een toestand van het hoogste geluk, een waarlijk bevrijd zijn. In een gnostiek lichaam bevinden zich uiteraard vele strevende leerlingen. Zij zijn op weg naar het Vaderhuis, en reeds in dat stadium worden zij begroet met het negenvoudig herhaalde ‘zalig zijn …’, met de nadruk op ‘zijn’. Al het zich bevinden in het lichaam van de geestesschool – natuurlijk als serieuze leerling – maakt de bevrijding tot een feit. Dat nu is het typerende van het gnostieke leven: het bréngt niet het hoogste geluk, maar het ís geluk, het ís zaligheid.

De gnostieke wereldhistorie is er om te bewijzen dat de gnostieke mens altijd een blij en gelukkig mens was en is, wat hem of haar in de gang van deze wereld  ook mocht overkomen. De ervaring: ‘Ik ben op weg, en terwijl ik op weg ben, treedt het licht mij tegemoet; het licht overdekt mij; het komt ín mij; het verlaat mij niet meer, bij dag noch nacht. De roos bloeit, zij geurt met lieflijke geuren. Ik ga een rozengang, waarop het licht mij trekt, mij geleidt, mij tot een gids is.’

Wie uit zulk een ervaring leeft, zou die niet gelukkig zijn? De gang door de diepten van de tijden kan zo iemand toch nimmer wezenlijk deren? En wij, wij kunnen op dezelfde wijze ervaringsbewust worden en blijven. Het gaat er maar om dat u uit een werkelijke, innerlijk behoefte, met geheel uw wezen gaat uitzien, gaat hunkeren naar het licht. 

Uit: Het mysterie van de zaligsprekingen
Hoofdstuk: Zalig zijn de armen van geest (1)

BELUISTER OF LEES HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

Je kent zeker nog wel dat liedje:

drie maal drie is negen,
ieder zingt zijn eigen lied.

Datt lijkt een toevallig rijmdeuntje, leuk gevonden, maar nietszeggend. Dat is ook zo, totdat je het opnieuw leert beluisteren. Dan kun je ontdekken dat achter dit eenvoudige lied oorspronkelijke kennis schuilt. Namelijk deze, dat de ware, oorspronkelijke mens, kán opstaan. Dat hij wordt opgericht als het mysterie van de negenvoudige mens die tot een nieuw leven wordt gevoerd.

Negen is het getal van de mens in volle glorie. De mens zoals die van de aanvang is bedoeld. Deze mens, deze nieuwe mens-gestalte, deze mensheid wordt opgebouwd uit negen ziele-aspecten. Ze worden ook wel genoemd: de negen zaligheden. Zij zijn herkenbaar als de zaligsprekingen.

De ware ziel laat zich herkennen in negen eigenschappen.

De ware ziel,

Deze zielekwaliteit is niet iets dat je zomaar overkomt.
Integendeel, daar werk je volbewust naar toe.
Omdat je steeds meer gaat inzien wat echt is en wat niet.
Omdat je steeds meer verlangt naar deze heilzame werkelijkheid.
Omdat je steeds meer bereid bent jezelf over te geven aan deze nieuwe werkelijkheid.
Een werkelijkheid, die in wezen zou oud is als je Ware Zelf.

Het is aan jou om zelf vorm te geven aan deze negen voorwaarden.
Je eigen lied te zingen. Je eigen klank te laten horen.
En alles zingt mee. Vibreert mee.

Als eerste de geestgestalte in zijn drie hoge aanzichten (geestgestalte, zielegestalte en lichaamsgestalte):

  • de Goddelijke Geest, de Goddelijke Wil
  • de Levensgeest, de Christusgeest, het Goddelijke licht dat straalt in jezelf
  • de Menselijke Geest, die het hele plan gaat volvoeren

Ten tweede de zielegestalte die zich drievoudig in je bloed uitdrukt:

  • je verstandsziel, in een vurige gestalte
  • je aandoeningsziel die verlangt naar het heil
  • je bewustzijnsziel, dat is de werkzame levensgestalte.

En als derde je lichaam, dat trilt in drie verfijningen:

  •  je denkvermogen dat een zuiver beeld vormt
  • je begeertelichaam, dat nieuwe levenskrachten aantrekt
  •  je stoflichaam die alles openbaar en zichtbaar maakt

Ja, alles klinkt mee, om je als herboren geestziel welkom te heten.

… en ieder zingt zijn eigen – negenvoudige – levenslied…

 

BESTEL HET MYSTERIE DER ZALIGSPREKINGEN

LEES OVER 5 BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH OVER CHRISTELIJKE TEKSTEN UIT DE OUDHEID