Matteüs voor iedereen, deel 1 – Tom Wright over de hoofdstukken 1 t/m 15 van het Evangelie van Matteüs

BESTEL MATTHEÜS VOOR IEDEREEN DEEL 1

In Het Nieuwe Testament voor Iedereen (19 delen) neemt Tom Wright, een van de grootste kenners van het Nieuwe Testament, ons als bijbellezers bij de hand om te begrijpen wat er in de Bijbel staat en om er in ons leven mee aan de slag te gaan. Dit deel gaat over het Evangelie van Matteüs en het bespreekt de hoofdstukken 1-15. 

De evangelist Matteüs presenteert Jezus op een rijke en veelzijdige manier: als Messias, als koning, als redder, als leraar, en als de Mensenzoon die zijn leven gaf voor ons allemaal.

De bijbelverklaring van Tom Wright onderscheidt zich van andere uitgaven met Bijbeluitleg door gebruik van eigentijdse voorbeelden, vlot taalgebruik en een zeer aantrekkelijke prijsstelling. Voorafgaand aan Wrights uitleg is telkens de tekst van het besproken gedeelte in de Nieuwe Bijbelvertaling opgenomen. Ook bevat elk deeltje uit de reeks een gidsje om met de inhoud aan de slag te gaan, persoonlijk of in een groep of kring.

INTRODUCTIE

De allereerste keer dat iemand in het openbaar de mensen over Jezus vertelde, was het heel duidelijk: deze boodschap is voor iedereen.

Het was een geweldige dag – het wordt wel de geboortedag van de kerk genoemd.. De machtige wind van gods geest had door de volgelingen van Jezus gewaaid, waardoor ze gevuld waren met een nieuwe vreugde en zich van Gods aanwezigheid en kracht bewust waren. Hun leider, Petrus, had een paar weken daarvoor nog gehuild als een baby, omdat hij vloekend en zwerend volgehouden had dat hij niets met Jezus te maken had. Nu stond hij aan een enorme menigte uit te leggen dat er iets was gebeurd wat de wereld voorgoed had veranderd. Wat God voor hem, Petrus, had gedaan, begon hij nu voor de hele wereld te doen: nieuw leven, vergeving, nieuwe hoop en kracht begonnen te bloeien als lentebloemen na een lange winter. Een nieuw tijdperk was begonnen , waarin de levende God nieuwe dingen zou gaan doen in de wereld – en het zou beginnen op die plaats, op dat tijdstip met de mensen die toen naar hem luisterden

‘De belofte is voor jullie,’ zei hij, ‘en voor jullie kinderen en voor iedereen die ver weg is’ (Handelingen 2:39). Het was niet alleen voor de persoon die naast je stond. Het was voor iedereen.

Petrus woorden kwamen uit: binnen een opvallend korte tijd verspreidde de jonge beweging zich over het grootste gedeelte van de in die tijd bekende wereld. En één manier waarop de belofte aan iedereen bekend werd, was door de geschriften van de eerste christelijke leiders. Deze korte werken – voor het grootste gedeelte brieven en verhalen over Jezus – werden wijd verspreid en gretig gelezen. Ze waren nooit bedoeld voor een religieuze of intellectuele elite. Vanaf het begin waren ze bedoeld voor iedereen.

Dit is in onze tijd niet anders. Natuurlijk, het is van belang dat sommige mensen tijd en zorg besteden aan het historisch bewijs, de betekenis van de originele woorden (de eerste christenen schreven in het Grieks) en het precieze, bijzondere effect van wat de verschillende schrijvers zeiden over God, Jezus, de wereld en zichzelf. Deze serie, de Bijbel voor iedereen, is nauwkeurig gebaseerd op de boeken die ons daarover vertellen. Maar het doel van al die boeken is dat de boodschap bekend kan worden bij iedereen, vooral bij mensen die normaal gesproken geen boek met voetnoten en Grieks zouden lezen. Voor dat soort mensen zijn de boeken is deze serie geschreven. En daarom staat er een woordenlijst achterin, met de belangrijkste woorden die je nodig hebt om verder te kunnen komen en een simpele beschrijving van wat ze betekenen. Telkens als je een woord vetgedrukt in de tekst ziet staan, kun je achterin opzoeken hoe het ook al weer zat.

Er zijn vandaag de dag natuurlijk veel vertalingen van het Nieuwe Testament beschikbaar. Voor deze serie wordt de Nieuwe Bijbelvertaling gebruikt, die zo vertaald is dat de woorden tot iedereen kunnen spreken.

Het evangelie van Matteüs presenteert Jezus op een rijke en veelzijdige manier. we krijgen hem te zien als de messias van Israël, de koning die zal heersen en de wereld zal redden. Hij verschijnt als de leraar die zelfs groter is dan Mozes. En hij wordt natuurlijk gepresenteerd als de Mensenzoon die zijn leven gaf voor ons allemaal. Matteüs ontvouwt her allemaal stap voor stap en nodigt ons uit te leren over de wijsheid van de boodschap van het evangelie en de nieuwe manier van leven die daaruit voortvloeit. Dus hier is het: Matteüs voor iedereen!

Tom Wright

 

INHOUDSOPGAVE

Introductie

Matteüs 1: 1-17 – Jezus stamboom
Matteüs 1: 18-25 – De geboorte van Jezus
Matteüs 2: 1-12 – De wijzen bezoeken Jezus
Matteüs 2: 13-23 – Reizen naar Egypte
Matteüs 3: 1-10 – Het optreden van Johannes de Doper
Matteüs 3: 11-17 – De Doop van Jezus
Matteüs 4: 1-11 – Verzoeking in de woestijn
Matteüs 4: 12-17 – Het koninkrijk komt
Matteüs 4: 18-25 – Jezus roept de leerlingen
Matteüs 5: 1-12 – De zaligsprekingen
Matteüs 5: 13-20 – De wet vervullen
Matteüs 5: 21-26 – Over moord en verzoening
Matteüs 5: 27-37 – Over overspel en het afleggen van een eed
Matteüs 5: 38-48 – Heb je vijand lief
Matteüs 6: 1-6 – Verborgen toewijding
Matteüs 6: 7-15 – Onze Vader
Matteüs 6: 16-24 – Over het vasten en schatten die niet verloren gaan
Matteüs 6: 25-34 – Maak je geen zorgen
Matteüs 7: 1-6 – Over het oordelen van anderen
Matteüs 7: 7-12 – Over gebed
Matteüs 7: 13-23 – De twee wegen
Matteüs 7: 24-29 – Echte gehoorzaamheid
Matteüs 8: 1-13 – De genezing van de melaatse en de knecht van de centurio
Matteüs 8: 14-22 – Over het volgen van Jezus
Matteüs 8: 23-27 – Het kalmeren van de storm
Matteüs 8: 28-34 – De genezing van de bezetenen
Matteüs 9: 1-8- De genezing van de verlamde
Matteüs 9: 9-17 – De roeping van Matteüs
Matteüs 9: 18-26 – De opstanding van het kleine meisje
Matteüs 9: 27-38 – Jezus wordt steeds beroemder
Matteüs 10: 1-15 – De twaalf worden uitgezonden
Matteüs 10:16-23 – Schapen tussen de wolven
Matteüs 10: 24-31 – Waarschuwingen en bemoedigingen
Matteüs 10: 32-42 – Jezus verdeelt
Matteüs 11: 1-6 – Jezus en Johannes de Doper
Matteüs 11: 7-15 – De identiteit van Johannes de Doper
Matteüs 11: 16-24 – Jezus veroordeelt de steden
Matteüs 11: 25-30 – De uitnodiging van Jezus
Matteüs 12: 1-14 – De Heer van de sabbat
Matteüs 12: 15-21 – De dienaar
Matteüs 12: 22-32 – Jezus en Beëlzebub
Matteüs 12: 33-42 – Het teken van Jona
Matteüs 12: 43-50 – De echte familie van Jezus
Matteüs 13: 1-9 – De gelijkenis van de zaaier
Matteüs 13: 10-17 – De reden voor de gelijkenissen
Matteüs 13: 18-23 – De gelijkenis van de zaaier uitgelegd
Matteüs 13: 24-35 – de gelijkenis van het onkruid
Matteüs 13: 36-43 – de gelijkenis van het onkruid uitgelegd
Matteüs 13: 44-53 – Andere gelijkenissen
Matteüs 13: 54-58 – Tegenstand in Nazaret
Matteüs 14: 1-12 – De dood van Johannes de Doper
Matteüs 14: 13-22 – Het voeden van de vijfduizend
Matteüs 14: 23-36 – Jezus loopt op het water
Matteüs 15: 1-9 – Discussies over rein en onrein
Matteüs 15: 10-20 – De gelijkenis van rein en onrein
Matteüs 15: 21-28 – De Kanaänitische vrouw
Matteüs 15: 29-39 – Het voeden van de vierduizend

Woordenlijst

BESTEL MATTHEÜS VOOR IEDEREEN DEEL 1