De zachte krachten zullen zeker winnen – bloemlezing met gedichten van Henriette Roland Holst

BESTEL DE ZACHTE KRACHTEN ZULLEN ZEKER WINNEN

‘De zachte krachten zullen zeker winnen’ biedt een chronologisch overzicht van de beste gedichten van Henriette Roland Holst (1869-1952), aangevuld met voor- en nawoord, documentatie en illustraties. De titel is ontleend aan de eerste versregel uit een bekend sonnet van deze vrouw, die tijdens de eerste helft van de 20e eeuw de belangrijkste dichteres en politica van Nederland was.

Henriette Roland Holst was een onvermoeibare, stuwende kracht achter de socialistische beweging, die Nederland ook vertegenwoordigde op internationale congressen. Ze schreef studies en artikelen, hield toespraken en maakte ook gedichten en lekenspelen. Afkomstig uit een welgesteld Noordwijks notarisgezin, werd ze als vrouw niet geacht zich in kunst of politiek te mengen. Toch ontwikkelde ze zich al snel tot een gelauwerde dichteres en een bevlogen communiste.

Zowel op haar landgoed De Buissche Heide bij Zundert als bij internationale congressen, ontmoette Henriette Roland Holst iedereen die ertoe deed in de literatuur, de kunsten en de progressieve politiek: van dichter-socialist Herman Gorter, kunstenaar Jan Toorop en architect H. P. Berlage, tot revolutionair socialisten Rosa Luxemburg en Leon Trotski.

De versregel ´De zachte krachten zullen zeker winnen´, afkomstig uit een van haar sonnetten, is een gevleugelde uitspraak geworden. De gedichten in de gelijknamige bloemlezing worden geflankeerd door contemporaine en nieuwe portretten en toegelicht met fragmenten uit haar autobiografie en de gezaghebbende biografie door Elsbeth Etty. Deze bundel maakt het dichtwerk van Henriëtte Roland Holst opnieuw toegankelijk voor een modern publiek.

IK DENK DAT WIJ NU EERST LANG MOETEN LEEREN

Ik denk dat wij nu eerst lang moeten leeren
om ons van ’t zelfzuchtig streven te ontdoen.
Dat wij nu lang, eindeloos lang, als zoen,
voor zijn monstergroei het beste moeten ontberen.

Geluk van eenwording met andere mensen
honger en hunkeringen moeten lijden
naar liefde, vrij van zelfzuchtige wensen.
Dan pas kan komen het nieuwe getijde.

Ik denk dat wij lang eenzaam zullen zijn,
ons zullen voelen ver van God, verlaten.
zullen wankelen door verweesde straten
tastend, bij een bevend-flauwe lichtschijn.

Ik denk dit omdat ik dit alles draag in mij.
Zoo heeft God mij geschaapen:
het leed der menschheid laat mij vaak niet slapen.
Haar schuld doorvlaagt mij als een bittre vlaag.

BESTEL DE ZACHTE KRACHTEN ZULLEN ZEKER WINNEN

DE ZACHTE KRACHTEN ZULLEN ZEKER WINNEN

De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren van binnen.

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de groote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luistren

in alle teederheden ruischen hooren
als in kleine schelpen de groote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten

en mensche’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Bron: De zachte krachten zullen zeker winnen – Een keuze uit gedichten van Henriette Roland Holst

BESTEL DE ZACHTE KRACHTEN ZULLEN ZEKER WINNEN

LEES OVER DE BOVENSTAANDE NEDERLANDSTALIGE LITERAIRE KLASSIEKERS

Eén gedachte op “De zachte krachten zullen zeker winnen – bloemlezing met gedichten van Henriette Roland Holst

  1. Marja Laan

    De zachte krachten zullen zeker winnen van H. Roland Holst

    Dank voor deze mooie gedichten. De kracht van poëzie is dat zij met weinig woorden ons iets kunnen vertellen over ons innerlijk. Zij laat ons stil staan bij dat waar het werkelijk omgaat. Niet om het verstand maar om het hart.

Reacties zijn gesloten.