2 Gnosis nu! – De werking van de goddelijke zon

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 2
De werking van de goddelijke zon
8 januari 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

De goddelijke zon straalt in de wereld en wekt in het mensenhart het geestvonkatoom. Wat gebeurt er verder? Wij moeten begrijpen wat er psychologisch en fysiologisch in een mens gebeurt. Als een mens door deze bijzondere stralingskracht getroffen wordt, gaat hij, omdat hij een geestvonkatoom bezit, blijken van reactie vertonen. Het begint met een werkzaamheid in het hartheiligdom.

Meestal begint het geestvonkatoom in het hart krachtig te vibreren door de een of andere gebeurtenis in het gewone leven. Tot op dat moment was het geestvonkatoom in het hart, door de levensgang en de bloedskwaliteit van de gewone mens, latent geworden en ingekapseld. Daardoor kon het licht van de goddelijke zon niet worden gewekt. Wanneer er dan evenwel door zo’n gebeurtenis een tijdelijke ontreddering in het leven ontstaat en ook het bloed daarin deelt, wordt één van de zeven hartkamers ontsloten, het daarin besloten vuur wordt ontstoken en richt zich een fel lichten naar de thymus. De thymus is een orgaan dat gelegen is onder het borstbeen.

In veel gevallen is één lichtstoot niet genoeg, maar nemen wij hier aan dat de thymus ontvankelijk is. De lichtimpuls heeft dan dus een uitwerking. Het  hormoon van de thymus gaat deze lichtkracht overbrengen in de hart-hoofd bloedsomloop. Als dit werk tot stand gekomen is, is het zeker dat na verloop van enige tijd via het bloed de lichtkracht alle hersencentra zal aanraken. Eenmaal in het hoofdheiligdom aangekomen, wordt de betrokken mens tot zoeker geboren.

Uit: De komende nieuwe mens
Hoofdstuk: 3, De werking van de goddelijke zon

Beschouwing ‘De werking van de goddelijke zon’

Zouden we het zo mogen zien dat er een allesdoordringend goddelijke licht is – dat van ver boven de aarde schijnt, alles verlicht en in alles doorwerkt. Licht als warmte tot leven. Licht als informatie, plan tot groei. Licht als liefde, verbindende kracht tussen geest en stof, als bezielend vuur.

Licht van ver boven de hemelen, ver boven de hoogste, de allerhoogste hemel – en dat ons hart weet te raken en een werkzaamheid van levensverandering met ons kan aanvangen. Het kan je aanraken zoals J. van Rijckenborgh zegt, omdat het hart de drager is van een geestvonkatoom, een bewustzijnsvonk, waarmee je ‘de dingen van het leven’ kan beschouwen en overwegen. En waarmee je ‘de dingen van de hemel’, het licht van de goddelijke zon als in een spiegel kan opvangen. Het woord ‘bespiegelen’ heeft daarom een diepe betekenis. Het wil zeggen dat je het binnenkomende licht in het hart, kan opnemen in je overwegingen. De sleutel tot ontvangen is een diep verlangen naar dit licht, waakzaam en aandachtig dit licht in je willen volgen.

Het verhaal van ‘de goede zoon’ geeft prachtig de weidsheid van het licht weer. Drie zonen ontvangen van hun vader een muntstuk met de opdracht iets te kopen wat de hut waarin zij wonen geheel zal kunnen vervullen. De oudste kocht stro. Het lukte hem niet om daarmee de ruimte te vullen. De tweede kocht veren, maar het reikte slechts tot de helft. De jongste zoon kocht iets kleins: een kaars. Deze vulde de gehele ruimte met licht. Eén kaars, één straal van licht dat door een kier je hart binnenstroomt, verlicht je innerlijke ruimte. Het is een teer en kwetsbaar licht maar je kunt het volgen. En het laat ook de nog donkere hoeken en kanten zien, die tussen jou en het licht staan. In die zin is licht ook ontmaskerend, maar altijd wordt het gedreven door liefde om meer licht in het hart vrij te kunnen maken, om duisternis op te lossen. Blijf je, ondanks je gevoelde tekort en schaduwplekken, toch gericht op je diepste verlangen het licht te volgen, weet dan dat het licht met je werkt.

Gnosis

Er is een natuurlijke zon, die telkens weer achter de horizon verdwijnt; dag en nacht geeft. En er is een geestelijke zon, een geestelijk zonnekrachtveld. Het geestvonkatoom in je hart zou je de deur, de zonnepoort tot de wereld van de geest kunnen noemen. Met een verlangend geopend hart naar dit geestvonkatoom, trek je de zuivere lichtstraling van de goddelijke zon tot je. Dan wordt het licht in je hart. Dat is gnosis, de kennis die diep in ’t hart verborgen ligt, en die als een schat gevonden kan worden. In het binnenste van het hart straalt het licht van de goddelijke zon – het onthult de geheimen van de geest en van de ziel aan het hart.

Hart-hoofd-eenheid

Onze eigen bedenksels, die in het hoofd opwellen, kunnen nooit verlichtend of bevrijdend zijn. Daarom zegt Blaise Pascal: ‘Het hart heeft redenen die het verstand niet kent’. Met andere woorden: ‘Ga te rade bij het hart’. En Hermes zegt: Richt je hart op het licht en ken het. Werkelijke levensvernieuwing begint alleen met een impuls vanuit het hart, vanuit de spiegel van het hartbewustzijn, vanuit de ziel dat het licht opvangt. Licht werkt door als inzicht naar het hoofd. Het wekt nieuwe gedachten, een nieuwe denkwijze. Niet voor niets is er de uitdrukking: ‘Er gaat mij een licht op’.

Zit je vast in een terugkerend gedachtepatroon of een diepe gevoelsgroef dan maakt bezinning op het licht van binnen een nieuwe mogelijkheid vrij. Deze stemt zeker niet altijd overeen met wat je zelf in eerste instantie denkt en wilt. Maar je gaat de overstijgende waarde, die boven jezelf uitgaat aanvoelen. En dan kan het hoofd het hart volgen. Een nieuw soort intelligentie, ontstaan uit de eenheid van hart en hoofd, komt je te hulp. Je gaat diep van binnenuit weten wat je doen moet. Pascal en Hermes zeggen. Het is aan ons om dan te doen!

Gnostiek denken

Ingrijpende gebeurtenissen in je leven kunnen je het gevoel geven dat de tijd stilstaat. Dat je bepaald wordt bij wat er eigenlijk toe doet, iets wezenlijks wat met de waarheid van het leven te maken heeft. Een lichtstraal van de goddelijke zon breekt als het ware op zo’n moment bij je binnen. Zoals het licht en de warmte van de zon nodig zijn om leven op aarde mogelijk te maken, zo heb je het licht als inzicht, als wijsheid en liefde van de goddelijke zon nodig om de waarheid en schoonheid van het leven te vinden. Bittere ervaringen en ontreddering zijn niet altijd nodig om daartoe te komen. In de mensheid en dus ook in jou zijn al vele ervaringen aanwezig en is er bewustzijn gegroeid om de weg van het licht te gaan.

Ieder moment is het mogelijk in de stille ruimte van je hart de goddelijke zon op je in te laten werken. Je kan er direct mee beginnen. Het fundamentele beginsel daarvan is dat je door gerichtheid op de geestelijke zon, op de zon achter de zon, een lichtschacht boort. Een verbinding tussen hemel en aarde, waardoor je veranderen gaat. Een andere belangstelling krijgt, andere dingen belangrijk gaat vinden. Gnostiek denken is weten sterfelijk te zijn en dat iets wat onsterfelijk in je is, groeien en worden kan. Een lichtgestalte. Een nieuwe mens. In je overgave aan het licht wordt je werkelijk een nieuw mens.

De zon is slechts een scherf en alle licht maar schijn,
welk stralend licht moet de bron daarvan niet zijn.

Angelus Silesius

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS