Richt uw hart op het licht en ken het – titel kerstlezing van het Rozenkruis 2017

Hieronder volgen zes korte citaten uit de kerstlezing 2017 van de School van het Rozenkruis die gehouden is in bijna twintig plaatsen in Nederland en België. De titel ‘Richt uw hart op het licht en ken het’ is ontleent aan een uitspraak in het geschrift Pymander of Poimandros, het eerste traktaat van het Corpus Hermeticum dat word toegeschreven aan Hermes Trismegistus, een legendarische ingewijde uit het Oude Egypte

In ons hart ligt een mysterie verborgen. We zouden het een potentie kunnen noemen. Een beginsel, een zaad, dat wacht tot het wordt vrijgemaakt uit deze verborgenheid. Deze potentie heeft maar één ding nodig om uit haar lange slaap gewekt te worden: licht.

Licht uit de gebieden van de oorspronkelijke geest. Licht dat totaal tegengesteld is aan alle krachten van de ons bekende wereld. Licht dat niet anders kan, dan te zoeken wat verloren is. Licht dat ieder lichtbeginsel wil aanraken, tot ontwikkeling stuwen en uiteindelijk vrijmaken.

De verborgen lichtpotentie in uw eigen hart is de veilige plaats in uw bewustzijn waar u altijd naar terug kunt keren. Als het licht van de geest u heeft aangeraakt, dan is uw hart de plaats om u terug te trekken.

Het gemoed is het hart dat haar zuiverste verlangen weet te richten tot het licht. In het bijbelse verhaal over de geboorte van het licht wordt deze toestand van het hart van de mens aangeduid als “Bethlehem”. Als uw hart zich verheft, komt de wijsheid tot u, net als de wijzen uit het oosten in het evangelie in de Bijbel.

Ons hart wordt het heiligdom van de liefde genoemd. Dat is waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Het hart is toebereid voor een levenskracht een levensvolheid een levensmogelijkheid, die de naam liefde kan dragen. Als we deze liefde tot levensnorm gaan verheffen in ons leven, dan kan de geest zich openbaren.

Als wij  gaan zoeken naar het ware licht, dan worden wij als Johannes. Wij gaan de dingen doen die er voor moeten zorgen dat het licht weer toegang kan krijgen tot ons hart, opdat we van onze blindheid genezen zullen worden. Richt nu uw hart op het licht en ken het.