49 Gnosis nu! Gnostiek leven

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 49
Gnostiek leven
3 december 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

Dit is je nieuwe levenshouding. Je kent misschien die film nog wel: Groundhog Day. Daarin beleeft Bill Murray dezelfde dag steeds weer opnieuw. Het enige dat verandert is hij zelf. Hij krijgt steeds meer inzicht in zijn eigen leven. Uiteindelijk is hij ‘ervaringsvol’. Maar zit toch voortdurend gevangen in dat leven.

Hoe is dat bij jou? Ervaar jij ook een zekere gevangenschap. Wil jij er ook wel uit, uit die film van jouw leven, maar zie je gewoon geen uitweg. Dan ga je jezelf onderzoeken. En je ontdekt dat je zelf de schepper van je eigen werkelijkheid bent. Jouw bloed, dat sterk magnetisch is, trekt dat aan wat bij je past, wat je herkent, waar je je veilig bij voelt. En zo blijf je ronddraaien in je eigen verhaal. Je leeft dus eigenlijk in en vanuit je eigen verleden. En je kunt jezelf niet bevrijden, niet aan je eigen haren uit je levensmoeras verheffen.

Terug naar Groundhog Day. Bill Murray doet voortdurend nieuwe ervaringen op. Net als jij, jij wordt ook bewuster. Maar Bill probeert eruit te breken. Jij misschien ook wel. Dit verlangen verandert je bewustzijn. Je staat open voor een nieuw, alles doorbrekend inzicht. Andere krachten mogen de plaats innemen van de oude werkingen van je ‘ik’, dat werkelijk alles heeft geprobeerd, maar het niet heeft gevonden.

En dan herken je het opeens. Je krijgt een glimp te zien van een totaal andere werkelijkheid op je leven. En iedere keer als je vanuit die invalshoek naar je leven kijkt zie je het opnieuw oplichten. En je voelt de drang om je naar dit nieuwe inzicht te voegen. Je toe te vertrouwen aan deze – nieuwe – magnetische werking. Je wordt anders gepolariseerd.

Je bloed verandert,
Je bewustzijn verandert,
Je leven verandert.

Je draait niet meer rond in het verleden. Je fantaseert niet meer over je toekomst.
Je komt tot vrede met jezelf, steeds dichter tegen het nu. Je groeit toe naar een volstrekt nieuwe levenswerkelijkheid. Langs oeroude krachtlijnen, die je weer leert verstaan.
Je herkent ze weer. Je komt binnen in een wereld die je was vergeten.
Het is … de Ware Liefde.

Voor de gewone wereld, in onze gewone natuur, is praktijk altijd toegepaste theorie. Men leert een poos wat, en wanneer het geleerd is brengt men het in toepassing. In ons levensveld gaat het individu van het theoretische in het praktische stadium over.

Maar in de zin van de gnosis is praktijk altijd het gevolg van een bewustzijnsstaat! En een bewustzijnsstaat brengt consequenties met zich. Immers een bewustzijnsstaat is een werkelijkheid, en uit die werkelijkheid van het bewustzijn tracht men te leven. De levensstaat die zich zo ontwikkelt, waaruit men dus gaat werken en streven, is dan even werkelijk als de bewustzijnsstaat en heeft niets te maken met toegepaste theorie.

Daarom zeggen wij tot u: bewustzijnsstaat is levensstaat! De ene werkelijkheid moet zich projecteren in en door de andere. Dan is er evenwicht. Blijft dat evenwicht uit, dan voelt de mens zich altijd doodongelukkig, zeer ontevreden, hevig ongerust. Dat is een natuurwet. Bewustzijnsstaat is dus levensstaat, en bepaalt als zodanig het levensgedrag. Daarom is bewustzijnsstaat tegelijkertijd bloedsstaat.

Uit: De gnosis in actuele openbaring
Hoofdstuk: Bewustzijnsstaat is levensstaat

 

BESTEL DE GNOSIS IN ACTUELE OPENBARING

Het team van Pentagram boekwinkel en de website spiritueleteksten.nl
vindt het belangrijk
 om kennis en ervaring op het gebied van spiritualiteit
beschikbaar te stellen aan een zo groot mogelijke groep
mensen die daar ontvankelijk voor zijn.
Deelname aan onze online-programma’s is daarom gratis.
Aan het maken, promoten, organiseren
en publiceren van zulke modules zijn aanzienlijke kosten verbonden.
Daarom zijn we heel dankbaar voor donaties.

KLIK VOOR JE ONLINE DONATIE

Rozekruis Pers, Haarlem, IBAN NL11ABNA0560177593