17 Gnosis nu! – Het nieuwe denken

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 17
Het nieuwe denken
23 april 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

De nieuwe zon, die met zijn zevenkracht het levensveld van de leerling komt verlichten, richt zich allereerst tot het hoogste aanzicht van de lichaamsgestalte, met name het denkvermogen. Daarom spreken wij van Mercurius, de boodschapper van de goden, die naar overoude bezinning steeds met het denkvermogen in verband werd gebracht, zowel begrepen naar de natuur als naar de geest.

Het gaat hier om de ontsluiering, de geboorte, van het nieuwe denkvermogen. Een deel van de hemelse gestalte wordt gegenereerd en breekt in de oude mens in. Eén van de vervaarlijkste consequenties daarvan is de openbaring van de befaamde eerstehandse kennis, het direct toegang hebben tot de universele leer. Deze inwijding wordt niet verleend door een leraar of een oudere broeder, doch het is een veroveringsproces ‘van onderen op’, een erfenis die op iedere leerling ligt te wachten.

Toegang hebben tot de universele leer wil zeggen: het opnieuw verbonden worden met het volstrekte wezen van God; de absolute kennis, die bij God en van God is, in overeenstemming met de persoonlijke staat-van-zijn. De leerling die tot deze universele leer toegang heeft, zal het plan van God met wereld en mensheid direct en zonder tussenpersonen kunnen naderen; hij zal in het geheugen van de natuur kunnen lezen, zowel naar de zijde van het verleden als naar die van de toekomst. Mercurius, de boodschapper van het licht, de engel die voor God staat, draagt deze verheven en alomvattende wijsheid tot hem over.

Uit: Het christelijke inwijdingsmysterie, Dei gloria intacta
Hoofdstuk: De Mercuriusinwijding van de eerste zevenkring

BESTEL HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE

Je bent een projectie, niets meer. Gevangen in een tijdelijke gestalte.
Met maar één bestaansdoel. Namelijk, dat je een ware mens wordt.

Hoe moet je dit verstaan?

Je bent een schepping, een gedachte van God, en debet als schepping volmaakt. Er is niets meer nodig, alles is er al. Als goddelijke gedachte ben je onsterfelijk. Dus van goddelijke afkomst.

Dit ben je allemaal in potentie. Je hebt, als een zaad, alles in je om een goddelijke mens te worden, maar je wordt niet vanzelf zo’n mens. Daarvoor is een proces nodig, een transformatie.

Een proces dat begint met je denken. Als je het in dit leven niet meer kunt vinden,
en een ander, wezenlijk antwoord zoekt op je bestaansvragen. Dan stroomt een zevenvoudig licht naar je toe, onpersoonlijk maar zeer particulier,

Dit geestelijke licht begint een heel nieuw licht te werpen op jouw werkelijkheid.
Je kunt dit licht, deze magnetische aanraking, ervaren. Vaak als een schok.
Je beseft dat je wordt geplaatst voor een innerlijke waarheid. Je ziet de dingen en je begrijpt.

Hiervoor hoef je niet gestudeerd te hebben. Deze kennis, is direct, eerstehands, kennis, die je al je hebt, maar waar je je nu pas van bewust begint te worden.
Daarom voelt die kennis als eigen, vertrouwd en heel logisch.

Lastig is alleen wel, dat je alle kennis die je tot nu toe hebt aangeleerd, vanzelfsprekend bent gaan vinden.
Deze kennis kan knap in de weg zitten, en je aanvankelijk verwarren.
Er zijn nu twee ‘stemmen in je, de stem die je heel je leven al kent en de nieuwe magnetische ‘wake-up-call‘. Maar je hebt nu dus voortaan een actief innerlijk kompas
Die helpt je echt (nieuw) van onecht (oud) te scheiden. Dat lukt natuurlijk niet meteen,
maar je leert het instrument vanzelf beter kennen. Een dosis geduld met jezelf kan heel erg helpen.

Dan ga je rustig, niet geforceerd, zonder haast, in je eigen tempo je levensgang afstemmen op de magnetische lijnen van je ware bestaan.

Langs dezelfde lijnen, die ook de grondslag vormen voor je ware, onsterfelijke wezen.
De lijnen waarlangs god jouw onsterfelijke wezen tot aanzijn heeft gebracht.

Dat is nieuw denken. Denken als God.

Je leert herkennen hoe het is om vrij te zijn. Er is geen reden meer om je te laten beheersen door de tijdgebonden bestaanswetten van je oude wereld.
Je leeft en ademt in de nieuwe ‘paradijselijke’ staat, met je bewustzijns-werkelijkheid.

Nog levend in je oude, tijdelijke lichaam, maar met een wordend nieuw bewustzijn. Dan neem je de dingen waar zoals ze zijn. Je maakt je niet druk, doet dat wat het leven van je vraagt, verder niets.

En je leert ‘licht te ademen’. Je wezen wordt licht-doorlatend.
En je wordt een transformator van het licht. Een mercurius-mens.

Geen projectie meer, maar een ware mens, onsterfelijk,
nog levend in dat tijdelijke voertuig dat ‘ik’ heet.

Een lichtwezen, nieuw geboren, vrij, voor altijd.

LEES OVER 5 BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH OVER CHRISTELIJKE TEKSTEN UIT DE OUDHEID

Eén gedachte op “17 Gnosis nu! – Het nieuwe denken

Reacties zijn gesloten.