Ten geleide bij ‘Het christelijke inwijdingsmysterie – Dei Gloria Intacta’ van J. van Rijckenborgh

 

BESTEL ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE, DEI GLORIA INTACTA’

DOWNLOAD HET GRATIS DEEL VAN ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE’ (PDF)

Het boek Het christelijke inwijdingsmysterie (pdf) van J. van Rijckenborgh biedt een esoterische ontsluiting van de zeven brieven uit het Openbaringenboek. De zeven ‘gemeenten’ tot wie Johannes op het eiland Patmos zich richt in het boek Openbaringen van de Bijbel, maken deel uit van Ashia: het deel van de mensheid dat rijp is voor vernieuwing. Beschreven wordt een door de Christuskracht geleide weg van inwijding. In drie fasen, gekoppeld aan de zeven planeetsferen, voltrekt zich een proces van wedergeboorte van lichaam, ziel en geest. Naarmate het bewustzijn van de lezer zich uitbreidt, zal het boek een steeds grootser perspectief voor het innerlijk oog ontvouwen. Hieronder volgt het ‘Ten geleide’.

TEN GELEIDE

De aandachtige bestudeerder die deze derde druk zou vergelijken met de eerste druk, zou weldra tot de ontdekking komen dat veel dat in 1946 bij de eerste uitgave als toekomstig werd aangekondigd, sindsdien in vervulling is gegaan. De mensheid is de oogsttijd binnengetreden, en het oogstveld, het nieuwe gnostieke rijk, is in gereedheid gebracht. De gnostieke wereldbroederschap heeft haar plaats in de grote wijngaard des Heren ingenomen, want een overvloedige oogst staat rijp te velde.

Dat nu de tallozen, die naar hun innerlijke staat de mogelijkheid bezitten zich tot kinderen van de oogst te voegen, de roep van de gnosis zullen gaan verstaan en, de tekenen van ons wereldmoment aanschouwend en begrijpend, de ene weg van uitkomst en behoud alsnog zullen gaan herkennen, en het christelijke inwijdingsmysterie van het heilige Rozenkruis zullen binnengaan.

Dei gloria intacta!

De glorie van God is onaantastbaar!

BESTEL ‘HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE, DEI GLORIA INTACTA’

LEES OVER 5 BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH OVER CHRISTELIJKE TEKSTEN UIT DE OUDHEID