Woord vooraf en inhoudsopgave van ‘Het christelijke inwijdingsmysterie’ van J. van Rijckenborgh

BESTEL HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE

WOORD VOORAF

Het boek ‘Het christelijke inwijdingsmysterie’ zal u zeker aanspreken als u van binnenuit zoekt naar de eeuwige waarheid. J. van Rijckenborgh, stichter en grootmeester van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, schreef het tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uit dit boek spiraalt een volkomen nieuwe weg omhoog, voor een mensheid die staat voor het ontwaken in een nieuw bewustzijn.

De schrijver heeft die nieuwe weg zelf geëxploreerd, teneinde haar aan de zoeker te kunnen openbaren en verklaren. Hij heeft geen enkele moeite geschuwd om zijn medemens te helpen. Hij onderzocht alle mogelijkheden, volgde zijn levenspad nauwgezet en gaf in duizenden toespraken en geschriften hulp en raad, die voortvloeiden uit de integere, gnostieke levenspraktijk van de moderne transfigurist. Voor hem was Gnosis een wetenschap die beleden dient te worden in pure, heldere levenshouding, van seconde tot seconde.

Tussen 1940-1945 was de School van het Gouden Rozenkruis gesloten, maar haar werk heeft geen moment gestagneerd. In die periode rekende Jan van Rijckenborgh voor goed af met alle occulte, astrologische en materialistische levenspraktijken. Zodra het geweld zou zijn verstomd, zo schreef hij, zou een nieuw gebouw, niet door mensenhanden gemaakt, verrijzen en de mensheid zou met nieuwe mogelijkheden voor haar taak worden geplaatst.

De weg die in dit boek wordt beschreven, tóónt dat gebouw, én het pad van innerlijke vrijmaking dat naar zijn poorten voert. Tot in detail. Van Rijckenborgh ontsluit het christelijke inwijdingsmysterie voor de nieuwe era, het innerlijke christendom dat nu gestalte gaat krijgen. Het pad waarover hij spreekt, kan alleen worden gevonden en betreden door mensen die hebben ervaren dat de wereld – met alle inspanningen en goede bedoelingen – vastzit in een uitzichtloze wielwenteling.

Die ontdekking opent nieuwe mogelijkheden. Wie de moed heeft om die nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en te benutten, treedt binnen in een zevenvoudige ontwikkeling. Niet automatisch, maar als gevolg van een systematische neutralisatie van de innerlijke blokkades. Elke fase of zevenkring, zoals het in dit boek genoemd wordt, biedt nieuwe mogelijkheden.

De weg die in Het christelijke inwijdingsmysterie wordt beschreven, is door de eeuwen heen door velen vermoed, benaderd, geëxploreerd. Weinigen gaven een zo helder beeld als Van Rijckenborgh, die de zoeker naar waarheid direct in het hart aanspreekt en stap voor stap begeleidt.

De stijl en woordkeus getuigen van de dynamische manier van spreken die in de pioniersjaren van de auteur nodig was om slapende en zoekende zielen te wekken, op te beuren en los te scheuren uit het leven van alledag. Van Rijckenborgh was zijn tijd ver vooruit. Door zijn woorden heen straalt de gloed van het Nieuwe Leven dat hij zag komen. En de lezer die zich door die dynamiek laat aanraken, zal ervaren dat nieuwe inzichten zijn deel worden. Hij of zij zal ervaren dat dit Nieuwe Leven, waarover de auteur zo flamboyant schrijft, inderdaad ‘nader is dan handen en voeten’.

Rozekruis Pers

INHOUDSOPGAVE

Ten geleide
Woord vooraf
Proloog

 1. Oriëntering
 2. De fundamentele omkeer
 3. De twee fundamentele inwijdingen
 4. De Mercuriusinwijding van de eerste zevenkring
 5. De Venusinwijding van de eerste zevenkring
 6. De Marsinwijding van de eerste zevenkring
 7. De Jupiterinwijding van de eerste zevenkring
 8. De Saturnusinwijding van de eerste zevenkring
 9. De tweede zevenkring: Uranus
 10. Het mysterie van de ziel
 11. De derde zevenkring: Neptunus
 12. De esoterische aanzichten van de nieuwe mens
 13. De eenzaamheid van de nieuwe mens
 14. De zelfvrijmetselarij van de nieuwe mens
 15. Het bewustzijn van de nieuwe mens
 16. De taak en het werk van de Geestesschool in de nieuwe era

Epiloog
Biografie van de auteur
Woordverklaring

LEES OVER 5 BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH OVER CHRISTELIJKE TEKSTEN UIT DE OUDHEID