Tag archieven: woord vooraf

Woord vooraf van het boek ‘Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood – een nieuwe mens worden’

 

LEES DE AANKONDIGINGEN VAN DE ZEVEN INLOOPOCHTENDEN IN HET NAJAAR VAN 2023

BESTEL MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

Hieronder volgt de integrale tekst van het woord vooraf van boek Mysteriën en uitdagingen van geboorte leven en dood. Deze is geschreven door Doride Zelle en kan hierboven worden beluisterd.  

Al vele decennia maken we als mensheid een enorme versnelling door. Wat meerdere generaties in het verleden meemaakten, ervaren we nu in één leven. Ontwikkelingen op technisch, medisch, economisch, sociaal, cultureel en politiek terrein gaan razendsnel. We zijn gedwongen om individueel en collectief steeds keuzes te maken want als we dat niet doen wordt er voor ons gekozen. Lees verder

Woord vooraf van Doride Zelle in het boek ‘Mysteriën en symbolen van de ziel’

LEES REVIEWS OVER MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het oosten en het westen leren hoe je het onuitsprekelijke kunt ervaren, en liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Bezin je op mysteriewijsheid en ontwikkel gevoel voor symbolen. Hieronder volgt het woord vooraf van Doride Zelle zoals dat is opgenomen in het boek Mysteriën en symbolen van de ziel . Twee hoofdstukken uit die uitgave staan centraal bij de start van de driejarige leergang Eeuwige wijsheid nu! in september 2023. De bovenstaande afbeelding is een detail uit het wandkleed De zielenvogel van naaldkunstenares Truus Waszink die in het boek is opgenomen. 

WOORD VOORAF

Als mensheid leven we niet alleen in een tijdperk van verandering, maar vooral ook in een verandering van tijdperk. We staan aan het begin van Lees verder

Woord vooraf en inhoudsopgave van ‘Het christelijke inwijdingsmysterie’ van J. van Rijckenborgh

BESTEL HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE

WOORD VOORAF

Het boek ‘Het christelijke inwijdingsmysterie’ zal u zeker aanspreken als u van binnenuit zoekt naar de eeuwige waarheid. J. van Rijckenborgh, stichter en grootmeester van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, schreef het tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uit dit boek spiraalt een volkomen nieuwe weg omhoog, voor een mensheid die staat voor het ontwaken in een nieuw bewustzijn.

De schrijver heeft die nieuwe weg zelf geëxploreerd, teneinde haar aan de zoeker te kunnen openbaren en verklaren. Hij heeft geen enkele moeite geschuwd om zijn medemens te helpen. Hij onderzocht alle mogelijkheden, volgde zijn levenspad nauwgezet en gaf Lees verder

Woord vooraf van Doride Zelle in het boek Spirituele Pasen en Pinksteren

 

 

Dit boek over de innerlijke betekenis van Pasen en Pinksteren is het vervolg op het boek Spirituele Kerst. De boeken zijn voortgekomen uit de wens van velen om de online programma’s Spirituele Kerst, Spirituele Pasen en Spirituele Pinksteren ook in boekvorm te ontvangen. Beide boeken geven tezamen vanuit een Lees verder

Woord vooraf in ‘Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens’ door Doride Zelle

 

BESTEL MYSTERIËN EN LOFZANGEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

Vrijwel dagelijks denken we aan de toekomst. Aan onze eigen toekomst, aan die van onze dierbaren en soms ook aan de vooruitzichten voor de maatschappij en voor de planeet aarde. Keuzes die we in ons leven maken, laten we voor een belangrijk deel bepalen door onze ideeën en inzichten over wat goed is voor de toekomst. We kiezen een Lees verder