Aankondigingen van de eerste zeven inloopochtenden van de driejarige leergang ‘Eeuwige wijsheid nu!’ – najaar 2023

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

BESTEL MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

In het najaar ven 2023 worden in Haarlem en in Arnhem zeven inloopochtenden gehouden die aansluiten bij de driejarige leergang Eeuwige wijsheid nu! Deze gaan over de mysteriën voor mensen van de 21ste eeuw en zijn gebaseerd op zeven hoofdstukken uit de bovenstaande twee boeken: Mysteriën en symbolen van de ziel en Mysteriën en uitdagingen van geboorte leven en dood. Hieronder volgen aankondigingen van de inloopochtenden over eeuwige wijsheid op dinsdag in Haarlem die gehouden worden van 10.00 tot 11.45 uur (inloop vanaf 9.30 uur) op het adres Zakstraat 2. De inloopochtenden in Arnhem vinden meestal 10 dagen later plaats op vrijdag. Zie het activiteitenoverzicht.

112 september 2023: Leven vanuit eenheid 
Als mens ben je veel meer dan een complex biologisch organisme met intelligentie. Je bent ook veel meer dan een psychologisch individu met persoonlijke gedachten, gevoelens en wilswerkingen. In diepste wezen ben je puur bewustzijn. In diepste wezen ben je ziel, een potentiële levende verbinding tussen de eenheid en de veelheid, tussen het eeuwige en het tijdelijke, tussen het Heilige en je persoonlijkheid. Die verbinding ervaren is grote vreugde, is de opperste gelukzaligheid. Ieder mens is uitgenodigd om zich van waan te bevrijden, blijvend vredig te zijn en zich innerlijk te verheugen.

226 september 2023: Ontwikkelen in de vier werelden 
Jij bent de koningszoon uit het lied van de parel die naar Egypte is gereisd. Nauwkeuriger geformuleerd: het menselijke stelsel dat jij momenteel bewoont is vanuit een hemels gebied afgedaald tot in de zintuiglijk waarneembare wereld, en heeft zich verbonden met dat wat jij nu ervaart als je stoffelijke lichaam, en dat in het mythische verhaal wordt aangeduid als het gewaad van de Egyptenaren. En nu is het de grote vraag of je wakker wordt door de uitnodigingsbrief die je vanuit hogere regionen ontvangt. Kun je de innerlijke opdracht accepteren om de parel te grijpen en die terug te brengen naar degenen uit wie je bent voortgekomen: je koninklijke ouders in het land van het Oosten – het gebied van de zonsopgang ?

310 oktober 2023: Kringlopen doorzien
De sleutel tot ontwikkeling van de innerlijke mens is het besef dat deze wordt beïnvloed door allerlei cycli. Nu is het beslist niet nodig om al die kringlopen te kennen, bijvoorbeeld door horoscopen te trekken en te duiden, dat kan zelfs averechts werken. Het gaat erom dat de mens leert om vanuit een nieuw levensperspectief te luisteren naar de harmonie van de sferen en intuïtief mee te bewegen met de ritmen in de kosmos. Daarom laat de auteur Antoine de Saint Exupéry de vos in zijn boekje De kleine prins zeggen: ‘Alleen met het hart kijkt men zuiver. Voor de ogen blijft het wezenlijke onzichtbaar.’

424 oktober 2023:Het stervensproces begrijpen
Sterven is een sacraal proces. Het is een individueel gebeuren, maar de mens staat in het stervensproces zelden alleen. Meestal is er verzorging en begeleiding nodig. De vraag is of die in overeenstemming zijn met de bewustzijnsstaat van de stervende mens. Tijdens de laatste levensfase kan het zijn dat alle maskers, banden met het oude leven en zelfhandhavingsdrang hun dwingende kracht verliezen en afgelegd kunnen worden. Vaak is het een periode waarin de spirituele mens belangrijke stappen zet. Bewustzijnsstaat is levensstaat, maar ook stervensstaat…

514 november 2023: Het bewustzijn verruimen 
Voor mensen die een spirituele weg willen gaan is een juist begrip van bewustzijn essentieel. Alle authentieke spiritualiteit is er namelijk op gericht om het bewustzijn van de mens en de mensheid te verruimen. Veel problemen waarmee we op aarde te maken hebben vloeien voort uit een gebrek aan bewustzijn. In het godsplan ligt besloten dat ons diepste wezen groeit in bewustzijn, tot in het oneindige!

628 november 2023: Misleiding voorkomen
Als mensen hebben we allemaal te maken met illusie: dat wat we waarnemen of ervaren doet zich in ons bewustzijn anders voor dan wat het in werkelijkheid is. Het gaan van een spirituele weg houdt in dat bepaalde onjuiste percepties verdwijnen zodat er een ontvankelijkheid ontstaat voor het heilige, dat een reiniging, een loutering en een vernieuwing bewerkstelligt. Dit is niet eenvoudig want er zijn vele krachten actief die de mensen in waan gevangen willen houden om te voorkomen dat ze de innerlijke weg gaan en dan niet meer kunnen worden geëxploiteerd als slaaf van de machten van de duisternis.

712 december 2023: Incarneren op aarde 
Het is van belang te beseffen dat verhalen in de heilige geschriften over de geboorte van grote profeten of wereldleraren geen reportages zijn van hun feitelijke geboorte, maar vertellingen die tot uitdrukking brengen hoe vanaf het begin al duidelijk was dat het kind zou uitgroeien tot een invloedrijke persoon die een grote spirituele opdracht zou gaan vervullen. Ook zijn veel van zulke geboorteverhalen symbool voor de innerlijke geboorte die in onszelf kan plaatsvinden, en die uitgebreid besproken is in het boek Spirituele Kerst.

BESTEL MYSTERIËN EN SYMBOLEN VAN DE ZIEL

BESTEL MYSTERIËN EN UITDAGINGEN VAN GEBOORTE, LEVEN EN DOOD

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKENSERIE VOOR DE LEERGANG ‘EEUWIGE WIJSHEID NU!’