27 Transfiguratie nu! De hemelse en de menselijke weg

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 27
De hemelse en de menselijke weg
8 juli 2023

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Wie het geschonken is uit de adem Gods te leven, weet dat er maar één oplossing is: terugkeer tot de oorsprong, terugkeer tot Tao, of de weg des hemels. Zelfovergave aan het ene Koninkrijk, dát is de weg des hemels.  Als u steeds maar druk doende bent in deze natuur, houdt de dialectische natuur u in beweging. Het is de weg der mensen. Doen en tóch geremd worden, het is de natuurgebonden mensheidsgang. Ja, voorwaar, de weg des hemels en de weg der mensen, zij liggen zeer ver uiteen. Daarom moeten zij duidelijk van elkaar worden onderscheiden.

Tracht iedere dag de onmetelijke kloof die er ligt tussen uw eigen onrustige bestaanssfeer en de rust van het volk Gods, dat zijn weg reeds in transfiguristische banen heeft geleid, klaar en helder voor u te zien. Aan de waarheid hiervan behoeven wij niet te twijfelen, want van mensheidsperiode tot mensheidsperiode wordt ons van dit weidse gloriëren verteld. Het is Tao, dat alle dingen draagt en overspant. Het is de weg des hemels, die u boven de dingen van alledag doet uitstijgen.

De weg der mensen, de levensgang van alledag, houdt u in slaafs beweeg. U weet dat zelf maar al te goed. Zie daarom het verschil in leven in een zeer scherp licht, en stel dan in uzelf wat u van het gnostieke leven verwijderd houdt. Als u dat nu in uzelf tot klaarheid brengt, dan kunt u toch het besluit nemen met kracht, met innerlijke overtuiging en heilbegerend het pad van regeneratie te bewandelen? Eerst dan is het u geschonken uit de adem Gods te leven.

Uit: Zeven stemmen spreken
Hoofdstuk 6: De adem des levens  

Het gaat er dus om dat ik onderscheidingsvermogen krijg. Dat ik mijzelf en mijn drijfveren werkelijk leer kennen. Dat vraagt iedere dag om zelfonderzoek. Ik blijf mijzelf; mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn wilswerkingen dagelijks onderzoeken.Waar gaan ze naar uit. Zijn ze nog steeds uit op eigen gewin, op eigen vermaak ofwel bewandelen ze nog steeds de menselijke weg? Of bewegen zij naar andere velden, naar hogere gebieden, waar licht, liefde, waarheid, wijsheid zijn, naar de hemelse weg. Het lichte veld van leven waar ik mij op af kan stemmen wat mij ook overkomt.

Als ik een manier weet te vinden om mij in het dagelijkse leven met dit veld te verbinden, dan voel je je een gedragen mens, dan wordt mijn leven een ademtocht in het grote plan van God. Dan word ik weer een kind van God! En niets kan mij dan meer van de wijs brengen, omdat ik de hemelse weg bewandel. Dan wandel ik in het licht en het licht helpt mij.

Dat is geen mooi gepraat, maar dat is diepe ervaring. Ervaring, die uit eigen ondervinding plaatsvindt. Het leven wil geleefd worden en ik krijgt op mijn weg wat geleerd moet worden, maar alleen om rijper, wijzer, bewuster te worden. Daarom stem ik mij dagelijks af op deze lichtwereld en alles wat ik meemaak wordt daadwerkelijk lichter. Ik word een innerlijk blijer en meer tevreden mens.


BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN