44 Transfiguratie nu! Sta ik in het licht der waarheid?

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 44
Sta ik in het licht der waarheid? – thema van de maand november
4 november 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Voor de maand november hebben we een aantal citaten gekozen uit Het Levende Woord van Catharose de Petri. Vanaf het moment dat ‘tijd’ bestond, is ‘Het Woord’ een zuivere werkzame kracht die door de ether vibreert en tot leven in licht en liefde stuwt. Een trilling, een radiatie die je kunt opvangen in je hart. Een roep die door de wereld zweeft, tot ‘concretisering van de zielemens in u’, zoals Catharose de Petri schrijft. Concretisering te verstaan als bouwen aan de structuur van de lichtkrachtlijnen van de ziel om de roep innerlijk waar te maken. Het vindt van binnen plaats en je bent er zelf bij.

Je ontdekt dat je gunstige omstandigheden kan scheppen voor die bouw – stilte, rust, reinheid, regelmaat, aandacht – en dat je de effecten van je handelen of niet handelen van binnen kunt waarnemen, kunt voelen en ervaren. Of iets bindend dan wel bevrijdend is, is een belangrijke innerlijke constatering die je met moed onder ogen kunt zien.

Het blijkt dat je je nog zo weinig vooraf bewust bent van waar het wezenlijk omgaat en dat je zo weinig écht weet. Maar het leven vraagt je te handelen.

En hier op dit punt zegt de Bhagavad Gita, het boek van Krishna en Arjuna, zo iets wonderschoons en vertroostend. ‘Wie handelt en zijn daden aan Brahman wijdt en iedere gehechtheid aan de gevolgen opgegeven heeft, wordt niet besmet, evenmin als een lotusblad door het water wordt bevochtigd.’

As je oprecht verlangt, streeft en handelt in dienst aan het licht, aan de ontwikkeling van de ziel, wat het resultaat ook zal zijn, je zal het moeten accepteren zoals het is, maar ook ervaar je dat het resultaat je niet wordt aangerekend, dat het niet aan je hoeft te blijven kleven. Immers het was geen eigenbelang wat je dreef. In woorden van de Bhagavad Gita: ‘Alle handelingen, behalve die welke als offer aan het licht gebracht worden, binden hem die de handeling volbrengt.’

In het eerste hoofdstuk van ‘Het levende Woord’ gaat Catharose de Petri in op de uitdrukking ‘dagelijks wandelen met God’. Door in- en uit te ademen neem je, zoals iedereen, dagelijks Gods liefde, licht en kracht in je op. Adem bestaat niet alleen uit zuurstof maar bevat ook geestelijke en etherische krachten. Door je uitademing zou je ook weer Gods liefdelicht kunnen uitdragen. Maar je bent eerlijk. Je kent je zelfzucht, je te snelle oordelen, je irritaties bij vermoeidheid. En tegelijkertijd ben je ook oprecht in je pogen de zielemens van binnen te laten groeien, je lichaam als tempel te geven aan de ziel.

Dan gebeurt het dat de ziel je tegemoet komt. Het is de ziel die wél dagelijks met God wandelt en het liefdelicht in je laat uitstromen en je onvolkomenheid overstraalt, wezenlijk teniet doet in het volkomen licht. Door dichtbij deze God-Mens-in-je te blijven, bij die frisse kleurensprankeling, dát doet je dan zoals de zielemens in het licht is, dagelijks wandelen en staan in het licht der waarheid.

“In onwankelbare toewijding aan Mij, O Arjuna, kan Ik, gekend, waarlijk gezien en genaderd worden.

Hij wiens handelingen slechts Mij gewijd zijn, die Mij als het hoogste doel beschouwt, die uitsluitend Mij vereert, niet gehecht is aan de vrucht van de handeling en vrij is van haat jegens welk schepsel dan ook, hij, O Arjuna, komt tot en blijft in Mij.

BESTEL HET LEVENDE WOORD

Of u inderdaad in het Licht-der-Waarheid staat, kunt u bij al uw handelingen zelf controleren, door u te richten op de resultaten van uw werkzaamheid: Zijn de resultaten van uw werkzaamheid bindend? Of werken ze bevrijdend?

Blijkt de uitwerking van uw handeling bindend te zijn, dus vasthoudend aan deze natuurorde, dan werkt alleen de dynamiek van uw natuurlijk begeren.

Zijn de resultaten van uw werkzaamheid bevrijdend, dan verricht het levensbeginsel ‘het licht van Jezus de Christus’ in u zijn werk en komt u tot de opbouw van een geheel nieuwe levensreform. Dan komt u tot een geheel nieuwe structuur van leven. Dan werkt u mee aan de concretisering van de nieuwe zielemens in u. Dan bouwt u mee aan de verwezenlijking van een nieuwe Hemel Aarde.

Uit: Het levende Woord
Hoofdstuk 1: Het dagelijks wandelen met God

BESTEL HET LEVENDE WOORD

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE