38 Transfiguratie nu! Tempelsymboliek

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 38
Tempelsymboliek
23 september 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Er is een vuur van vernieuwing geboren, een vuur van Renova! Daarom ziet u in het midden van de Renovatempel, die aan deze volkomen nieuwe goddelijke arbeid gewijd is, een waterbekken, waarin een sprankelende roos is aangebracht. Tijdens de diensten zijn de leerlingen daaromheen gegroepeerd.

Iets van de roos, symbool voor de nieuwe ziel,  heeft een enigszins serieuze leerling reeds waar gemaakt in het eigen leven. Waar dit het geval is, wordt het zó gesteld: onze roos en ons levenskruis plaatsen wij in het midden van de Renovatempel en wij vertrouwen ze toe aan het levende water van de vernieuwing. 

U zult denken: als symbool. Natuurlijk, maar een symbool dat ons plaatst vóór en verhaalt ván een directe, concrete mogelijkheid. Dit symbool bedoelt ons een omschrijving te geven van een lichtend heden. Het is een heden, zoals het Gouden Rozenkruis toekomst is. Wij dienen door dit nieuwgeboren heden, dat zo vol van genade is, de toekomst te naderen.

Uit: Het Gouden Rozenkruis, deel 4 van de Rozenserie
Hoofdstuk 21: Tempelsymboliek

BESTEL HET GOUDEN ROZENKRUIS

De tempel van het Rozenkruis is voor mij een vrijplaats. Een plek waar ik al mijn beslommeringen achter me laat en probeer zo leeg mogelijk de tempel te betreden. Zo leeg als de vaas die in al onze tempels aanwezig is.

Het gouden kruis met de roos in het midden is voor mij het symbool van de verbinding tussen stof en geest, beneden en boven, de verticale legger van het kruis. Ik kan de geestelijke wereld naderen via de gouden roos, het nieuwe zieleprincipe dat in mij groeit en vervolgens kan ik niet anders dan hiervan getuigen in mijn dagelijkse leven, het spreiden van deze kracht, van dit woord, via de horizontale legger van het kruis. Ik ben zelf dat kruis.

De waterbron met de roos in het midden waaruit drie stralen sprankelen, getuigt van het levende water dat onophoudelijk in de wereld stroomt, wat zich steeds vernieuwt en waar ik mij aan kan laven.

Als de zevenarmige kandelaar wordt ontstoken dan voel ik mij verbonden met de zeven stralen van de geest. Onze zielen stuwen dan op naar die geestelijke wereld en de verbinding van geest en stof wordt bekrachtigd met het ontsteken van de kandelaar. Als ziel en geest, hart en hoofd, in mij één worden, dan worden mijn zeven hersenholten net als de kandelaar ontstoken. En spreid ik licht in de wereld.

De geestelijke wereld is een magische wereld. We kunnen er niet bij met ons vierdimensionale bewustzijn. Maar wel via de vijfde, de zesde en de zevende dimensie, die van de ziel, de geestziel en de geest. Als ik deel krijg aan deze hogere dimensies dan verandert mijn leven totaal, dan ga ik ervaren dat alles wat er in mijn leven gebeurt zin heeft en mij stuwt tot hoger leven.

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE