48 Transfiguratie nu! Gnostieke magie

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 48
Gnostieke magie – thema van de maand december
2 december 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Als je vanuit een innerlijk verlangen de transfiguratie in jezelf wilt realiseren, dan is het noodzakelijk dat je je daar bewust en actief aan wijdt, en dat je je openstelt voor en werkt met de lichtkrachten van de gnosis. Uiteraard gaat daar een jarenlang voorbereidingsproces aan vooraf en is er sprake van een geleidelijke en tegelijkertijd ook trapsgewijze ontwikkeling. In de laatste maand van het online jaarprogramma ‘Transfiguratie nu!’ gaan we daar dieper op in door ons te bezinnen op gnostieke magie.

Een mens of groep mensen kan met magie door middel van gedachten, gevoelens, woorden of handelingen invloed uitoefenen op zichzelf, op medemensen of op de wereld. Dat gebeurt bewust en onbewust, want door onze staat-van-zijn stralen we voortdurend krachten uit en beïnvloeden zo onze omgeving. In die zin zijn we voortdurend magisch bezig, vaak zonder dat we er erg in hebben. Wanneer deze activiteiten uitgaan van het ik – wat meestal het geval is – liggen de resultaten ook op het vlak van het dat ik. De transfiguratie kan dan niet plaatsvinden.

Gnostieke magie is niet gebaseerd op de krachten van het ik, maar op de krachten van de gnosis. Die magie is gericht op het reconstrueren van de oorspronkelijke microkosmische mens en op het gebruiken van oorspronkelijke vermogens die door het vernieuwingsproces weer beschikbaar komen voor het uitvoeren van en meebouwen aan het godsplan.

Een essentieel onderdeel van dat godsplan is dat er steeds meer mensen komen die de verticaal instromende krachten van de gnosis kunnen ontvangen, in zichzelf omzetten en vervolgens horizontaal uitstralen. Die mensenzielen worden dan in staat gesteld om te transfiguratie in zichzelf te laten voltrekken, terwijl er tegelijkertijd op bovenpersoonlijke wijze slapende geestvonken van medemensen worden gewekt.

Kenmerkend voor gnostieke magie is dat deze uitgaat van de liefdewet en dus nooit dwingend is. Mensen in wie de geestvonk, de roos des harten, ontwaakt als gevolg van getransmuteerde gnosiskrachten zijn volkomen vrij om te kiezen of zij het pad van gnostieke bewustwording en vernieuwing willen gaan of niet.

Voor mensen in wie iets van de nieuwe ziel tot ontwikkeling is gekomen, is het vanzelfsprekend dat gnostiek magisch leven en werken niet alleen een individuele gelegenheid is, maar ook een groepsgebeuren. Van een gelijkgerichte groep die vanuit een zuivere intentie en op basis van een innerlijk weten gecoördineerd samenwerkt, gaat een veel grotere kracht uit dan van een verzameling individuen die op eigen houtje bezig zijn.

De stichters van de school van het Gouden RozenkruisJan van Rijckenborgh en Catharose de Petri – wisten vanaf het begin van hun werk dat het hun taak was om lichtkracht te concentreren zodat leerlingen de gnostieke inwijdingsweg kunnen gaan. Daarvoor ontwierpen zij vanuit hun innerlijke weten methoden en werkwijzen. Ze ontwikkelden een vorm van gnostieke magie die is afgestemd op de mens van deze tijd, met een onder andere een tempelorde, tempelsymboliek, ritualen, tempelzangen en toespraken.

Samen met een groep toegewijde leerlingen slaagden zij er in om met gnostiek magische inspanningen een krachtveld op te bouwen en te onderhouden dat halvewege de jaren vijftig van de vorige eeuw in binding kwam met de Universele Broederschap. Van dat levende lichaam gaat niet alleen een roep uit over de hele wereld, het stelt de daarin opgenomen leerlingen in staat om het pad van gnostieke bewustwording en vernieuwing daadwerkelijk te gaan.

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING

Allen die zoeken en in wie het Rozenhart opwaakt, vormen een uit de natuur ontheven groep wanneer zij gnostiek-magisch leven en handelen. Dan leven de mensen van die groep uit de kernkrachten van de gnostieke dienaren, die in de wereld komen om hen die het waard zijn te roepen tot het wonderbare Licht. Zij die dat verstaan en realiseren, worden verbonden tot één lichaam, door de genadekracht van de gnostieke magie. 

Uit: Het zegel der vernieuwing
Hoofdstuk 16: De gemeenschap van het Gouden Hoofd

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE