15 Transfiguratie nu! Heilig u omwille van de lichtzoekers

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 15
Heilig u omwille van de lichtzoekers
15 april 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Levensheiliging is een factor van het allergrootste belang. Immers, wie geheiligd is, kan anderen heiligen. Wie iets heeft, kan anderen van zijn bezit meedelen. Daarom staat er elders: ‘Wees heilig, want ik ben heilig’.

Dit ontzaglijke mantram is veelzeggend. Want wie in het licht staat, weerkaatst het licht in een wijde omtrek. Zo een wordt als een baken voor hen die de weg zoeken, en zo een accentueert ook, door de glans van zijn licht, het wezen der duisternis en brengt daardoor waarheid en helderheid, zodat niemand zich meer zal kunnen vergissen.

Daarom: heilig u met kracht, naar de maatstaven van de Gnosis. Heilig u voor allen die nog zoekende zijn, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. Dan kunt u allen die het licht zoeken, helpen met die machtige zekerheid: ‘Wees heilig, want ik ben heilig’.

Uit: Het Zegel der Vernieuwing
Hoofdstuk XIV: Heilig u voor allen die nog zoekende zijn

Heiliging dus.
Maar hoe doe je dat?

Het eerste wat je ontdekt als je tot zelfheiliging wil overgaan, is wel dat je dat niet kunt doen. Je staat met lege handen. Daarmee begint het proces van heiligmaking. Met het besef dat je niets kunt doen. Dit inzicht kan wel een verlangen opwekken. Het verlangen om geschikt te worden om ook daadwerkelijk helend, heiligend te kunnen zijn. Tegelijkertijd zie je jezelf voortdurend tekort schieten. Daardoor groeit je bereidheid om je over te geven aan een nieuwe werking in je gemoed. Een werking die dit wél mogelijk maakt. Maar ook een werking die alles van je vraagt.

Je hoort misschien wel eens zeggen: ‘Alles ontvangen, alles prijsgeven, en daardoor alles vernieuwen’. Dit krijgt krijgt dan wel ineens een doorslaggevende betekenis. Al het oude, alles wat je hebt en bent, prijsgeven. Om gevoed te worden met nieuwe levenskrachten. Waardoor je daadwerkelijk een ander, nieuw mens wordt.

Misschien ken je wel de droom van Christiaan Rozenkruis, waarin hij zichzelf ziet in een put, samen met andere medegevangenen. Zij kunnen zich niet bevrijden. Dan worden er plotseling koorden neergelaten. En menigeen grijpt het koord en wordt uit de put bevrijd. De eerste taak die de bevrijde te doen krijgt als hij bovenaan de put komt: meehelpen anderen uit te redden. Alleen als uitgeredde ben je daadwerkelijk in staat zelf ook anderen te helpen. Hier zie je, in een eenvoudig beeld, wat het betekent om jezelf te heiligen.

Je heiligt niet alleen jezelf.
Je wordt een levende fakkel.
Je hele wezen gaat fonkelen van licht.

En iedereen die dat licht zoekt, ervaart dat het er ook echt is.
Voelbaar en zichtbaar voor diegene die er aan toe is om waarlijk te gaan leven.

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING