25 Transfiguratie nu! Maak u gereed

 

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 25
Maak u gereed
24 juni 2023

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

De menselijke geest kan zich ontwikkelen, dankzij de liefde van de Christus. Daar waar de geheiligde Geest zich gaat openbaren, gedreven door de kracht van de Universele Christusgeest, kan hij zich dan gaan uiten in eenvoud. Hij openbaart Hem dan in zijn werken. De lichtkracht, waar hij over beschikt, kan hij aanwenden tot magische verwerkelijking.

Maar kan hij dat ook werkelijk? En hoe? Dat kan hij door middel van de Mysterieschool van de jonge Gnostieke Broederschap, die de Christus dient, om het door haar ontvangen licht in het Magnetische Veld van de Geestesschool om te zetten en het in te stralen in een vereist vibratieniveau.

De Mysterieschool helpt de zoekende mensheid om de heilige scheppende kracht, opstijgend vanuit het gereinigde natuurveld, aan te wenden tot innerlijke zieleontplooiing, tot verlichting van hart en hoofd, tot bevrijdende daad van de handen.

Uit: Het levende woord
Hoofdstuk 39: Maak u gereed voor de grote dag des Heren

In de jaren dertig van de vorige eeuw kreeg het werk van het toenmalige Rozenkruis in Nederland vleugels. In die crisisjaren groeide de jonge beweging in omvang en in kracht. Het was een periode van wereldwijde economische depressie en van opkomende dictaturen. Mensen verlangden naar levensvernieuwing op vele gebieden, ook spiritueel.

Van 1935 tot en met 1940 organiseerde het Rozekruisers Genootschap jaarlijks een zomerschool in het natuurgebied De Haere bij Doornspijk op de Veluwe. In de maanden juli en augustus kwamen daar steeds groepen uit met name het westen van Nederland die een week verbleven in een tentenkamp om zich te laten inspireren door het levende Rozenkruis. Dagelijks werden er tempeldiensten gehouden in een tempeltent die stond op de plek waar zich nu de rozentuin van het conferentiecentrum Noverosa bevindt.

Het organiseren en in goede banen leiden van zulke zomerweken vraagt een flinke inspanning van zowel de organisatoren als de deelnemers. Als zij zich vanuit de juiste intentie en gerichtheid gezamenlijk inzetten om de week tot een succes te maken, dan komt er een veld tot stand waar een verheffende en transformerende werking van uitgaat. Dat is een vorm van magische verwerkelijking.

Magie in gnostieke zin is het bewust reconstrueren en gebruiken van oorspronkelijke vermogens die in de menselijke microkosmos besloten liggen. Daarbij gaat het om de verwerkelijking van de nieuwe mens, die een levende verbinding is tussen hemel en aarde. In eerste instantie bij jezelf, en later vanzelfsprekend ook bij anderen die daarvoor open staan. Dat vereist een harmonische samenwerking tussen hoofd, hart en handen.

In 1962 verzorgden Catharose de Petri en Jan van Rijckenborgh vier tempeldiensten op een meerdaagse internationale bijeenkomst voor jonge mensen op Noverosa. De teksten daarvan zijn gepubliceerd in het boekje Reveil! In de eerste toespraak lezen we onder andere:

‘Er is geen sprake van dat ooit het zielegewaad geweven kan worden thuis in een luie stoel, of bijvoorbeeld in een zogenaamd eerbiedige, meditatieve houding. Het zielegewaad moet worden geweven door de levende daad! Door de mouwen op te stropen en u midden in de arbeid te storten. Mensen die zich van de reddingsarbeid afzijdig houden en het heel gewoon vinden dat een ander het voor hen opknapt, zijn aan het weven van het zielegewaad nog niet toe.’

Het gaat erom dat je leert werken met de drie attributen van de Christus. Wat zijn die drie attributen? Je kunt ze lezen als inscripties op de kubus van het monument in de rozentuin van Noverosa:

  • De Kennis des Lichts die geopenbaard is
  • De Liefde die Redding zijt
  • De Daad, die voert langs de rijzende Zuilengang tot in de Poort des Eeuwigen Levens


BESTEL HET LEVENDE WOORD