14 Transfiguratie nu! Het liefde-offer van het mededogen

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 14
Het liefde-offer van het mededogen
8 april 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

In de wereldhistorie werd steeds een nieuw gnostiek rijk gesticht. De fundamentele straling kwam daartoe altijd ‘van boven af’, namelijk uit het magnetische veld van het daaraan voorafgaande gnostieke rijk.

Stel u voor: een groep mensen gaat de nieuwe levensstaat in volkomenheid binnen. U weet het, waar liefde de zuurdesem is voor en van alle wording, daar zal het liefdehart vol van mededogen uitzien naar hen die achtergebleven zijn. Deze liefderadiatie is niet een spontane opwelling, maar zij wordt welbewust, georganiseerd uitgezonden.

Dit heeft voor allen die daaraan meewerken consequenties. Als u, in vrijheid staand, door medelijden overweldigd wordt, dán laat u zich ophouden. Het medelijden is een band, die u aan de ander bindt. U wilt ze, met de dynamiek van het medelijden, als het ware losscheuren uit hun werkelijkheid. En als zij reageren met uitgestoken handen, dan houden zij u vast. Als ‘vrije’ brengt u dan een groot offer.

Zo zal er een ontzaglijke jubel in u zijn, wanneer u bemerkt dat ook zij de vrijheid vinden: dan is de taak volbracht, het offer was niet tevergeefs.

Uit: Het Zegel der Vernieuwing
Hoofdstuk XII: De naam van de gnosis geopenbaard

Zodra de zieleroos in je hart geopend is, leeft zij uit de binding met het lichtveld van de Gnosis. De zieleroos ontvangt alle licht en kracht ‘van bovenaf’, uit het magnetische veld van de Broederschap. In die binding is er altijd genoeg!

Draag je in ’t hart een levende zieleroos, dan ben je een bevrijd mens. Niet langer dwingt de stem van het ego je tot daden. De stem van de ziel geeft je de kans een andere keuze te maken. Ervaar je die bevrijding van het ‘ik-drijven’ in je, ervaar je de bevrijding uit de gevangenis van de wereld, dan ontstaat ook, vanuit de ziel, het verlangen anderen te bevrijden. Het is de ziel eigen aan anderen te schenken wat zij zelf ontvangt.

Mededogen vloeit je hart binnen. Mededogen opent de liefdesbron van de gnosis in je hart. De liefde moet zich mededelen. Dit vraagt de inzet van je eigen leven. Je gaat ontdekken hoe je de ander kunt bijstaan en helpen, wat je doen kan en wat je laten moet. Het zal altijd anders zijn. Maar altijd ben je je bewust van de zieleroos, in jou en in de ander. De roos is jullie verbinding. Het is de leidraad hoe de ander zichzelf ook zal kunnen bevrijden. 

Het pad bestaat uit het opgeven van het zelf, uit verlangen naar vernieuwend leven. Daarin ligt al de bevrijding. Maar de uiteindelijke overwinning op het ego en op de wereld wordt gevierd door de daad van dienende liefde.  Het is die liefde die de mantel, het gewaad van de ziel weeft, waarin de geest wonen zal. 

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING