Tag archieven: mededogen

14 Transfiguratie nu! Het liefde-offer van het mededogen

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 14
Het liefde-offer van het mededogen
8 april 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14

In de wereldhistorie werd steeds een nieuw gnostiek rijk gesticht. De fundamentele straling kwam daartoe altijd ‘van boven af’, namelijk uit het magnetische veld van het daaraan voorafgaande gnostieke rijk.

Stel u voor: een groep mensen gaat de nieuwe levensstaat in volkomenheid binnen. U weet het, waar liefde de zuurdesem is voor en van alle wording, daar zal het liefdehart vol van mededogen uitzien naar hen die achtergebleven zijn. Deze liefderadiatie is niet een spontane opwelling, maar zij wordt welbewust, georganiseerd uitgezonden. Lees verder

De mysteriescholen door de eeuwen heen – boek van Grace F. Knoche – inloopochtenden in Haarlem

BESTEL MYSTERIESCHOLEN DOOR DE EEUWEN HEEN

Op dinsdag 10 januari 2023 start in het Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem (Zakstraat 2) een cyclus van 12 inloopochtenden over mysteriescholen. Deze worden steeds gehouden op de tweede en vierde dinsdag van de maand, van 10.00 tot 11.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur). Het boek ‘De mysteriescholen door de eeuwen heen’ van Grace F. Knoche bevat veel achtergrondinformatie. Hieronder volgen het voorwoord, het eerste hoofdstuk en de inhoudsopgave.

Achter de religies, filosofieën en wetenschappen van de wereld ligt een weinig begrepen maar krachtige inspiratiebron voor het spirituele leven van de mensheid: de mysteriescholen. Deze esoterische scholen gaan terug tot in de Lees verder

Spreuken en citaten over compassie of mededogen

compassie citaten en spreuken 500

U moet zo zijn vervuld met het intense verlangen te dienen, dat u voortdurend tracht dienst aan allen rondom u te betonen – niet slechts aan de mensen, maar ook aan dieren en planten. Alcyone

Als we een levensvatbare, vredige wereld willen creëren, dienen we compassie te integreren in de zanderige werkelijkheden van de 21ste eeuw.
Karen Amstrong

Compassie is de sleutel in de Lees verder