Tag archieven: liefde-offer

14 Transfiguratie nu! Het liefde-offer van het mededogen

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 14
Het liefde-offer van het mededogen
8 april 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14

In de wereldhistorie werd steeds een nieuw gnostiek rijk gesticht. De fundamentele straling kwam daartoe altijd ‘van boven af’, namelijk uit het magnetische veld van het daaraan voorafgaande gnostieke rijk.

Stel u voor: een groep mensen gaat de nieuwe levensstaat in volkomenheid binnen. U weet het, waar liefde de zuurdesem is voor en van alle wording, daar zal het liefdehart vol van mededogen uitzien naar hen die achtergebleven zijn. Deze liefderadiatie is niet een spontane opwelling, maar zij wordt welbewust, georganiseerd uitgezonden. Lees verder