42 Transfiguratie nu! Het gnostieke licht helpt, geneest, stuwt voort

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 42
De ontmaskerende Gnosis
21 oktober 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Het ontdekkende licht van de Gnosis is niet slechts onbarmhartig ontmaskerend, maar tegelijkertijd en vóór alles liefdevol helpend en volkomen reinigend. Het gnostieke licht is niet slechts een schijnsel zoals dat van een lamp uitgaat, maar het is tegelijkertijd een lichtkracht. Het doet iets in ons persoonlijkheidsstelsel. Wanneer wij ons serieus tot de Gnosis wenden, dus hunkerend ons tot de Gnosis verhouden, werkt het gnostieke licht altijd genezend, helpend, voortstuwend. Dat is een onvergankelijke universele liefdewet. Het liefdelicht verlaat ons nooit, wanneer wij het licht niet verlaat.

Uit: Het Zegel der Vernieuwing, deel 2 van de Rozenserie
Hoofdstuk 7: Het licht van de ontdekkende en ontmaskerende Gnosis

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING

De zon schijnt. Haar stralen verlichten alles. Met een vergrootglas kun je die zonnestralen tot een brandpunt bundelen. Dan leer je ook de vuurkracht van de zon kennen. Als kind begon je met een stuk krantenpapier. En je wist dat je het beste kon richten op de zwarte inkt. Dan ontbrandde het sneller.

Met gnostiek licht is het precies zo. Je kunt je koesteren in het alom stralende licht. Maar als je het gnostieke vuur werkzaam wilt maken, dan moet je focussen. Door eenpuntige gerichtheid ontvlamt het vuur. Het vuur brandt alles weg wat geen licht kan weerspiegelen. Het vuur begint dat aan te tasten wat duister is. Als de zwarte letters op de krant. Zo zie je ook je eigen duisternis onder ogen. Je bent zelf de duisternis. Zodra evenwel het gnostieke licht erop valt, verbrandt het.

Catharose de Petri noemt dit ‘het licht van de ontdekkende en ontmaskerende gnosis’. Zij laat ook zien, dat dit licht niet tot doel heeft om te ontmaskeren. Dat is alleen een noodzakelijke voorwaarde, om het licht weer vrij door je heen te laten stralen. De kleverige duisternis, je ik, moet door het vuur worden aangetast. Je merkt dat je ik zich niet zonder meer gewonnen geeft. Het is een flink karwei, om de duisternis om te zetten in licht. Ga dus opzij staan. Laat het licht, het gnostieke vuur, het werk doen.

Naarmate jij het licht de ruimte geeft, in dezelfde mate ervaar je de liefdevol helpende kracht. Je donkere bezieling wordt gereinigd. Je ziele-spiegel wordt schoon, en geschikt om geestkracht te ontvangen. Catharose de Petri zegt dan ook: “Gnostiek licht is niet alleen een schijnsel, het is een licht-kracht, het doet iets met je persoonlijkheidsstelsel”. Het gnostieke licht verandert je hele wezen. Van duister wezen tot lichtgevoelig. Van lichtgevoelig tot verlicht wezen. Van verlicht tot lichtwezen.

Dit licht is van een zeer hoge vibratie. Daarom moet de omzetting wel zorgvuldig gebeuren. Daardoor kun je iedere werking volbewust volgen. Mis niets, want alles doet ertoe. Ervaar de werking van de liefdewet. Alleen dát wordt aangetast waar je aan toe bent. Waartoe jij bereid bent, niet meer. Hoe meer je in de overgave kunt gaan staan, hoe meer het gnostieke licht zijn reinigende werk kan doen.

Catharose de Petri eindigt hoofdstuk 7 in ‘Het Zegel der Vernieuwing’ met de verzekering: ‘Als je voortaan in het Licht wilt blijven, en daarin geen onderbreking meer wilt toestaan, zal het Licht ook werkelijk – het kan niet anders – eeuwig blijven. Alles wat je zo begeert, het zal geschieden.’

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE