40 Transfiguratie nu! Kracht, Licht, Geestkracht

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 40
Kracht, Licht, Geestkracht – thema van de maand oktober
7 oktober 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

 

Als je in je kracht staat, dan ben je heel dichtbij jezelf. Dan ben je jezelf en kun je daardoor op de juiste wijze de dingen doen, dan weet je als mens wat je te doen staat. Dan laat je je niet van de wijs brengen, luister je goed naar anderen en beweeg je mee.

Licht gaat uit van wat ons bezielt. Onze ziel is een lichtkleed en als wij haar met licht voeden dan wordt zij lichter, voeden wij haar met ego, met ons gelijk, dan wordt zij donkerder.

En geestkracht gaat uit van het menselijke denkvermogen of de wil, waardoor ook wel van moed wordt gesproken. Een geestkrachtig persoon is een persoon die met de juiste woorden, met de juiste bezieling en houding anderen helpt de juiste keuzes te maken.

Op deze manier bekijken we de drie begrippen kracht, licht en geestkracht vanuit de mens, dus van onderop.

Maar het is natuurlijk ook mogelijk om deze begrippen van bovenaf te beschouwen. Dan is de geestkracht de kracht die uitgaat van God. Daar spreekt het Johannes evangelie van:

‘In den beginne was het Woord en het Woord was bij God. Dit was in den beginne bij God’. Het Woord is een Kracht, een Goddelijke Kracht. Dit woord, dit geluid, deze kracht brengt energie voort. En uit energie ontstaat licht en daaruit weer leven.

Geestkracht, licht, kracht ofwel Goddelijke kracht, woord, geluid, energie, licht, leven. Een indaling van het abstracte naar het concrete, van de idee naar de schepping. Van God naar geest (kracht) naar ziel (licht) naar mineraal, plant, dier, mens (leven). Een ontwikkeling van boven naar beneden… Is het echt zo eenvoudig?

Stel dat het zo eenvoudig is, dan kunnen wij als mens langs de hemelladder omhoog klimmen. Door ons te verheffen in het licht, er één mee te worden en daardoor de geest te naderen, Dan verbinden wij ons met de levende Geestkracht en worden wij weer kinderen Gods. En we kunnen dan ook de hemelladder weer afdalen en hetgeen wij ontvangen hebben, delen met anderen, doen wat nodig is om onze medemensen te helpen.

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING

In de proloog van het Johannes evangelie wordt gezegd: In den beginne was het Woord. Hier is geen sprake van een te verkondigen Universele Leer. Het Woord moeten wij verstaan als Kracht. In den beginne was de Goddelijke Kracht. Die Goddelijke Kracht was en is God. Het Woord is dus een kracht, een geluid, een intens machtige elektromagnetische vibratie. Het Woord is de samenklank van de heilige Zevengeest.

Er zijn zeven goddelijke krachtstromen en in hun samenhang brengen zij het Woord voort, dat is de openbaring van goddelijke energie. Elk van de zeven stralen Gods is in staat zich volledig te openbaren, omdat elke straal weer zeven onderverdelingen kent. En zo kunt u zich gemakkelijk voorstellen dat er sprake moet zijn van zeven maal zeven of negenenveertig stralen. Deze negenenveertig stralen vormen tezamen het ene Woord Gods.

Uit: Het Zegel der Vernieuwing, deel 2 van de Rozenserie
Hoofdstuk 3: Het Woord van het gnostieke verbond

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE