23 Transfiguratie nu! Het rijk van de ziel

 

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 23
Het rijk van de ziel
10 juni 2023

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

De openbaring van het nieuwe zielebewustzijn brengt tevens de geboorte  van het nieuwe zielelichaam met zich mee. Alleen met dat zielelichaam kunt u verkeren in het gnostiek-astrale veld. Door het leerlingschap en door de aanraking van de gnostieke stromen wordt veel nieuwe, reine zielekwaliteit geproduceerd. Deze wordt gecentraliseerd in de vierde hersenholte.

Wanneer nu deze kracht in voldoende mate kan worden vrijgemaakt, kan de verzamelde zielekwaliteit, als adem des levens, tot een beginsel van nieuwe levensstaat worden aangewend. Het hoofdheiligdom van het zielelichaam gaat zich vormen. Het ligt concentrisch met het dialectische hoofd en steekt daarbuiten als een stralenkrans. Deze stralenkrans vormt de vlammentooi van het Pinkstervuur.

Uit: Het levende woord
Hoofdstuk 8: Het rijk van de zonen der slangen

Waar bevindt jouw ziel zich? In je hart, in je hoofd, in je handen of misschien nog ergens anders in je lichaam? Die vragen zijn zo gek nog niet want ze worden al millennia gesteld. Toch klopt er iets niet in die vraagstellingen, want ze gaan uit van bepaalde veronderstellingen die onjuist zijn.

Ten eerste wordt er ten onrechte van uitgegaan dat de ziel een ding is dat zich ergens bevindt in tijd en ruimte, in je lichaam zelfs. De ziel is echter onlichamelijk en behoort tot een veld van leven waar je gewone bewustzijn geen weet van heeft, hoogstens kan vermoeden.

Ten tweede is er de veronderstelling dat jij een ziel hebt. Jij hebt geen ziel. De waarheid wordt beter benaderd door te zeggen dat de ziel jou heeft: jij bent als persoon een manifestatie waarin de ziel – die je in essentie bent – zich wil uitdrukken. In hoeverre dat lukt wordt bepaald door je bewustzijn.

De aard en het niveau van je bewustzijn zijn bepalend voor de wijze waarop je je leven ervaart. Mede daarom wordt er wel gezegd: bewustzijn ligt ten grondslag aan alle manifestatie. En ook: bewustzijnsstaat is levensstaat.

Als ontwikkelde persoonlijkheid ervaar je een zekere mate van zelfbewustzijn: je bent je bewust van jezelf, van je gedachten, je gevoelens en je wilswerkingen. Je beseft dat je zelf keuzes kan en moet maken, en stemt je handelingen zo goed mogelijk af op je huidige inzichten, terwijl je open staat voor andere perspectieven.

Het zielebewustzijn waar Catharose de Petri over schrijft gaat een stap verder. Dat zielebewustzijn kan tot ontwikkeling komen als gevolg van het opvlammen van de slapende geestvonk in je hart. Dan ervaar je een sterke innerlijke drang om de ziel, die als het ware in je gevangen ligt, te bevrijden.

Als je de schreeuw van de ziel verneemt en de suggesties die van haar uitgaan gestaag blijft volgen, ondanks de onvermijdelijke teleurstellingen en schijnbare tegenwerkingen die je ondervindt, zal je ervaren dat je bewustijn verandert, dat je gewone bewustzijn bij wijze van spreken doordrenkt wordt met zielebewustzijn.

Er komt dan meer harmonie in je leven. Je gedachten, gevoelens, wilswerkingen en handelingen worden dan langzaam maar zeker beter afgestemd op wat je ervaart als je innerlijke opdracht. Er gaan andere energieën met een hogere vibratie in je stelsel circuleren. Je aura verandert, en dat leidt tot veranderingen in met name je bloed, je zenuwfluïde, je hormoonfluïde, je slangenvuurstelsel en je brein. Dan kun je het zielebewustzijn steeds beter belichamen, het verankeren in je persoonlijkheid.

Zo wordt de basis gelegd voor een onvergankelijke energetische vorm die je omringt en die je in staat stelt te leven uit het rijk van de ziel. Catharose de Petri noemt dat het zielelichaam. Leven vanuit zielewaarden als eenheid, vrijheid, liefde, waarheid en gerechtigheid is dan vanzelfsprekend.

Dankzij de groei van het zielelichaam wordt het mogelijk dat op een gegeven moment de kracht van de geest zich uitstort in je hoofdheiligdom en dat je de binding daarmee onderhoudt. Dan is er sprake van heilige geest, van een vuurkracht die jou en anderen heiligt, heel maakt.


BESTEL HET LEVENDE WOORD