49 Transfiguratie nu! De tempeldienst

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 49
De tempeldienst
9 december 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Als voor het aanvangen van de dienst de tempel geopend wordt en de leerlingen naar binnen gaan, vormt zich op hetzelfde moment een werkplaats, en een keten van werkers, allen gericht op dezelfde taak en bezig met dezelfde arbeid, namelijk het verkrijgen van heiliging.

Iedere tempel of gewijde werkplaats in onze geestesschool heeft een plaats-van-dienst. De plaats-van-dienst in een tempel is de plaats waar de krachten van de universele Zevengeest worden uitgestort, in overeenstemming met de gerichtheid en de mogelijkheden van de werkers. En via de plaats-van-dienst worden deze krachten in de werkers opgenomen volgens de ketenmethode. Daarom moet deze keten zonder hiaten zijn en de schakels van de keten dienen in gelijke gerichtheid en concentratie afgestemd zijn.

Op deze wijze worden alle aanwezigen in de tempel gevoed met het brood des levens, opdat zij, aldus gevoed, hun taak als leerlingen in de overige levensstaat buiten de tempel zullen kunnen vervullen.

Uit: Het Gouden Rozenkruis
Hoofdstuk 2: Tempel-orde

BESTEL HET GOUDEN ROZENKRUIS

Onze tempels zijn werkelijk plaatsen van dienst; plaatsen waar wij in alle stilte en rust onze aandacht naar binnen, naar ons kernwezen, naar onze ziel kunnen verplaatsen. Voordat we de tempel betreden proberen we al onze aardse beslommeringen achter ons te laten, onze gevoelens, onze gedachten, onze wilswerkingen. We proberen zo leeg te worden als de vaas, welke aanwezig is op het podium van de tempel van het Rozenkruis.

In de tempel leren we om onze zielen te verheffen, om ze één te laten worden met de krachten van de universele Zevengeest. Het is een zeer magische arbeid, welke ook een uiterste concentratie van ons vergt en een goede voorbereiding. Onze voorbereiding ligt in de stilte voorafgaand aan een dienst, het in stilte bewandelen van het tempelpad. En als we de tempel betreden dan blijven we in die stilte.

Het rituaal spreekt tot ons hart en heft ons op naar het licht. De toespraak richt zich tot ons hoofd en probeert ons mee te nemen in het geestveld. Dat is ons geestelijk voedsel, het brood des levens. Zo smeden we hart en hoofd tot een geheel en worden wij tot een gemeenschap van levende zielen. Eén ook met allen die ons zijn voorgegaan, welke wij de broederschap van de onsterfelijke zielen noemen. Dan trekken wij gezamenlijk op naar het geestelijke veld. En als één van ons de concentratie even niet kan opbrengen, dan wordt hij meegenomen in de groep.

Ja, vrienden, dit is gnostieke magie. Eén voor allen en allen voor één. Die arbeid beoefenen wij in onze tempels. En als wij daarin op kunnen gaan, dan stralen we dat vervolgens uit in de wereld. Wij zijn dan gevoed met lichtkracht, welke wij vervolgens om ons heen spreiden. Dan wordt ons leven lichter, omdat wij lichter worden.   

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE