16 Transfiguratie nu! Dan kan de liefde zich volledig openbaren

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 16
Dan kan de liefde zich volledig openbaren
22 april 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Wij hebben allen een ziel, dat wil zeggen een zieleorgaan met de daarbij behorende werkingen. Maar zielebewustzijn is geheel wat anders. Wie zielebewustzijn verkrijgt, is een heel ander mens geworden, een nieuw mens, verlost van het wereldwiel, hij is in gnostieke zin een waarachtige Aquarius-mens geworden.

Eerst dan kan de liefde, die in de Gnosis is, zich ten volle in hem openbaar maken. In die staat van zijn is hij zich bewust dat zijn binding met de Gnosis alleen volkomen is, als alle hunkerenden naar de geest in eenzelfde zielegerichtheid mede zijn opgegaan in het magnetische veld van de gnostieke volheid. 

Zolang uw drang nog mocht uitgaan tot het verwerven van het eigen heil wordt het hogepriesterlijke gebed in u niet vervuld. Het hogepriesterlijke gebed getuigt van een diep innerlijk bewust beleven, dat waar geluk en heerlijkheid alleen opgaan in de eenheid met de Vader, dat wil zeggen in het bezit van een zielebewustzijn, dat in God geboren is. 

Uit: Het Zegel der Vernieuwing
Hoofdstuk XV: De waarachtige Aquariusmens

De mens is een bezield wezen, maar is hij zich hiervan bewust? En wat betekent eigenlijk dat je bezield bent? Ben je dan begaan met alles en allen? De ziel komt tot leven, als het ego zwijgt. Het ik maakt ruimte voor de ziel. Ik word minder en zij, de ziel, zal wassen. De ziel die zich verheft zal zich laten leiden door de geest. 

De geest, het licht, wordt zijn leidster. Deze geestziel is één met God. En God is Liefde. De geestziel is daarom ook liefde en zij zal deze liefde om zich heen spreiden. Wat je bent, het kan niet anders, dat spreid je om je heen. Zij zal dus altijd anderen helpen om zich ook te leren verheffen en één te worden met het Licht. Zij, de geestziel is dienstbaar aan allen die zoeken naar waar mens zijn.

BESTEL HET ZEGEL DER VERNIEUWING