Vijf roos-boeken: rozenhart, rozentuin, rozenkruis

1 Roos en Kabbala – Benita Kleiberg – Crystalserie 10
Binnen de religieuze stelsels van zowel westerse als oosterse culturen is er sprake van een godsbeginsel, een goddelijke vonk, verborgen in de mens. Dit goddelijk oerprincipe kent verschillende benamingen. De Geestesschool van het Gouden Rozenkruis, representant van de moderne, westerse Gnosis, spreekt in dit verband over de zevenvoudige Roos des Harten, of het geestvonkatoom. Andere mysteriescholen en religies noemen dit oerprincipe de lelie, de lotus of de graankorrel Jesu. Alle duiden met deze verschillende namen slechts op één en hetzelfde: het latente godsprincipe in het menselijk hart. Zo kent de Joodse Gnosis ook de Roos des Harten. Zij spreekt zelfs over twee rozen: de dertienvoudige Shoshanah, die twee kleuren draagt, en de Chabathseleth, de oerroos die kleurloos is.

LEES INLEIDING, HOOFDSTUK 1 EN INHOUDSOPGAVE

BESTEL ROOS EN KABBALA

2 De verborgen rozenruin – Mahmoed Shabistari
Zevenhonderd jaar geleden beschreef de in vergetelheid geraakte Perzische dichter Shabistari, leerling van de grote Ibn Arabi, in duizend versregels zijn innigste levensgevoel. De hunkering van de ziel is van alle tijden, zij loopt als een rode draad door de wereldliteratuur, en is eveneens herkenbaar in de soefi-lyriek van Shabistari en de Masnavi van Rumi. Daarbij moet de lezer bedenken dat de aardse symbolen van vurige liefde en schoonheid dienen om de mystieke bedoeling te verhullen, namelijk uitdrukking geven aan de liefde voor de Ene. Opgewektheid staat voor innerlijke vreugde, slaap duidt op contemplatie, geuren verzinnebeelden het verlangen, de wijn staat voor spirituele wijsheid, de wijnhandelaar voor de geestelijke leider, de herberg is de plaats van ontmoeting waar de geest de dorst van de pelgrim lest. Alle uiterlijkheden verwijzen bedekt naar de ene, transcendente waarheid. Zo heeft Mahmoed, uit de inspiratie van verheffing, geurende rozen geplant in zijn verborgen tuin.

LEES WOORD VOORAF, AFSLUITING EN INHOUDSOPGAVE

BESTEL DE VERBORGEN ROZENTUIN

3 De stem van het rozenhart
Het is met veel vreugde dat de Rozekruis Pers De Stem van het Rozenhart uitgeeft, waarvan de inhoud in samenwerking met het Lectorium Rosicrucianum is ontwikkeld. Deze bundel is samengesteld uit diensten en voordrachten, die bij verschillende gelegenheden in de tempel van het Gouden Rozenkruis werden gehouden. Woorden die universeel zin en een bijzondere atmosfeer met zich meebrengen. Woorden ook die appelleren aan een, mogelijk nog onbestemd, verlangen bij iedere zoekende mens. Zij geven een impuls van herkenning; zij trachten indrukken en inzichten weer te geven, die zijn opgedaan op de weg van wezenlijke verandering en vrijmaking van de mens en zijn bewustzijn. En, af en toe, op bijzondere momenten klinkt daar een ander, ongedacht leven in door, dat een weldaad is voor het stil geworden hart. Deze teksten worden nu aan een groter lezerspubliek aangeboden. Zij gaan vergezeld van de hoop dat zij velen bereiken en aanzetten de eigen ‘stem van het rozenhart’, ‘de roep’ van het spirituele beginsel in het eigen leven, te herkennen.

DE NACHT VAN DE ZIEL

LEES LEVEN VANUIT DE ESSENTIE

LEES DE TWEEVOUDIGE MENS, DE KLOOF, DE TRAP EN DE NIEUWE ZIEL

BESTEL DE STEM VAN HET ROZENHART

4 Verhalen uit de rozentuin
Verhalen uit de Rozentuin is een bundel verhalen voor kinderen van twaalf tot achttien jaar die verteld zijn op het conferentiecentrum Noverosa in het kader van het jeugdwerk van het Rozenkruis Alle verhalen zijn geschreven door de jeugdleiders die leerling zijn van de School van het Rozenkruis. Het zijn korte bezinningen met een diepe symboliek en betekenis. Alle getuigen ze van de speciale, zielvolle atmosfeer die de jeugd op Noverosa ervaart.

LEES OF BELUISTER HET VERHAAL HONNEPONNETJE

BESTEL VERHALEN UIT DE ROZENTUIN

5 Rozenkruisers toen en nu – Crystalserie 6
Hierin wordt onder andere verklaard waar het begrip Rozenkruis voor staat. De 17de eeuwse broederschap wordt in haar tijd gesitueerd en rozenkruisersbegrippen krijgen uitgebreid aandacht. Tevens komen sleutelfiguren binnen zowel de klassieke (Johann Valentin Andreae, (fakkeldrager van het Rozenkruis 8) als de actuele beweging (Jan van Rijckenborgh, fakkeldrager van het Rozenkruis 21) voor het voetlicht. Velen weten wel dat er in de 17e eeuw in Europa een broederschap van het rozenkruis geweest moet zijn. Maar enkelen weten, dat er ook in onze tijd mensen zijn die deze leer volgen. Dit zesde deel in de crystalserie gaat over de verschillende aspecten van leer en praktijk van historische en huidige rozenkruisers.

LEES INLEIDING EN INHOUDSOPGAVE

LEES WAT IS EEN TEMPELDIENST

LEES ROZENKRUISERS EN DE MAATSCHAPPIJ

BESTEL ROZENKRUISERS TOEN EN NU