Download ‘Fragmenten ter bezinning’: boekje van het Gouden Rozenkruis met inspirerende teksten en kleurenfoto’s

DOWNLOAD FRAGMENTEN TER BEZINNING (PDF, 1,2 MB)

BLADER DOOR FRAGMENTEN TER BEZINNING (ISSUU)

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

Leden en leerlingen van het Gouden Rozenkruis in Nederland ontvingen medio december 2020 per post het nieuwe boekje ‘Fragmenten ter bezinning’. Het is een fraaie en handzame uitgave met 40 tekstgedeelten uit boeken die zijn uitgegeven door de Rozekruis Pers en geschreven zijn door de drie stichters van het Lectorium Rosicrucianum: Zwier Willem Leene (fakkeldrager van het Rozenkruis 20), Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) en Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22). 

De meeste van de 31 paginagrote kleurenfoto’s zijn gemaakt op of bij de conferentiecentra Renova (Bilthoven) en Noverosa (Doornspijk). Voor alle twaalf maanden van het jaar is een pagina voor persoonlijke noties opgenomen. De spiraalbinding maakt het mogelijk om het boekje opengeslagen op tafel te leggen of op een standaardje te zetten. 

In de afgelopen decennia heeft De Internationale School van het Gouden Rozenkruis in Nederland ieder jaar een papieren zakagenda uitgebracht waarin niet alleen gepande tempeldiensten, conferenties en andere bijeenkomsten waren aangegeven, maar ook tekstfragementen uit boeken van de stichters waren opgenomen. Aangezien er in 2020 veel geplande fysieke bijeenkomsten moesten vervallen, er grotendeels werd overgegaan op online-activiteiten en de situatie voor 2021 nog te onzeker is om een jaarprogramma te publiceren, is er besloten om voor 2021 geen agenda uit te brengen. In plaats van de gebruikelijke zakagenda is in 2021 ‘Fragmenten te bezinning’ uitgebracht.

Fragmenten te bezinning kan door iedereen gratis worden gedownload als pdf. Rozekruis Pers heeft extra exemplaren gedrukt zodat ook mensen die geen lid of leerling zijn van het Gouden Rozenkruis de uitgave op kwaliteitspapier kunnen bestellen. 

INHOUD

 1. ONTWAKEN – De Roep der Rozenkruisers Broederschap
 2. DE MENS, EEN LICHTWEZEN – De Egyptische Oergnosis deel 1
 3. DE LEVENDE TEMPEL, Zeven stemmen spreken
 4. BEWUST – ZIJNHet levende woord
 5. WAARHEID –  De Egyptische Oergnosis deel 1
 6. DE DERDE NATUURDe Egyptische Oergnosis deel 4
 7. DE WARE VRIJHEIDHet Nuctemeron van Apollonius van Tyana
 8. DE FUNDAMENTELE VERONTRUSTINGDe gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia
 9. DE INEIGEN TEMPELDe vuurgloed van de ontstijging
 10. HART EN HOOFDEgyptische Oergnosis deel 1
 11. DE VLAMMEN DER VERNIEUWING – De nieuwe mercuriusstaf
 12. WAARACHTIGE BEKERINGEr is geen ledige ruimte
 13. DE EENHEID DIE LIEFDE ISDe stem van het rozenhart
 14. HET OERVERLANGEN IN DE MENSHet christelijke inwijdingsmysterie
 15. EEN WONDER VAN GODS LIEFDEHet levende woord
 16. DE EERSTE STRAALDe gnosis in actuele openbaring
 17. DE ZEVEN BODENDe Egyptische Oergnosis deel 3
 18. HET KONINKRIJK VAN BINNEN, Jeugdtempelzangen
 19. EENWORDING – De Chinese Gnosis
 20. HET LATENTE VUUR – De vuurgloed van de ontstijging
 21. GODSVRUCHTDe komende nieuwe mens
 22. VERLANGEN – Egyptische Oergnosis deel 1
 23. DE ZETEL VAN DE ZIEL – De gnosis in actuele openbaring
 24. TAO, HET GODDELIJKE ENE – De Chinese Gnosis
 25. BEWUST ZIJNDe alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 1
 26. DE INNERLIJKE CHRISTUSHet vrijmakende pad van het Rozenkruis
 27. NAASTENLIEFDE – De Chinese Gnosis
 28. DE LIEFDE GODSDe alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 2
 29. DE GEVANGENSCHAP VAN HET DENKEN – Egyptische Oergnosis deel 1
 30. DE WERKZAAMHEID VAN HET LICHT – De vuurgloed van de ontstijging
 31. WARE BESTEMMING – De Egyptische Oergnosis deel 4
 32. ZIEL EN GEESTHet universele geneesmiddel
 33. HET WOORD GODS, DE STEM VAN DE STILTE – Egyptische Oergnosis deel 1
 34. HET GROOTSE PLANHet vrijmakende pad van het Rozenkruis
 35. DE VURIGE LANSHet Gouden Rozenkruis
 36. DE WARE INTUÏTIEDe belijdenis der rozenkruisers broederschap
 37. DE NIEUWE TIJD – Het levende woord
 38. DE MAGNETISCHE STORM – De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia
 39. NIET HET IK-WEZENTransfiguratie
 40. KERNKRACHTHet levende woord

DOWNLOAD FRAGMENTEN TER BEZINNING (PDF, 1,2 MB)

BLADER DOOR FRAGMENTEN TER BEZINNING (ISSUU)

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING