30 – DE WERKZAAMHEID VAN HET LICHT – Fragmenten ter bezinning – De vuurgloed van de ontstijging

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Het abstracte transcendente licht doorboort de diepste duisternis van ons bestaan, het is altijd en overal aanwezig om door ons in onze zielen begrepen en verwerkelijkt te worden. Wie dit licht verlangt, wordt door het licht verlicht. “Hij wandelt in het Licht, gelijk Hij in het Licht is”.

Wie echter meent dat de kennis van het licht het licht zelf is, wandelt in diepe duisternis. Het licht is dieper dan de kennis van het geschapene. Het geschapene zelf is niet het licht, maar het licht is er omheen om door het geschapene te worden geassimileerd, om verwerkelijkt te worden tot groter geestelijke rijkdom.

Het licht is niet slechts het systeem om de orde van de kosmos te begrijpen. Het licht is de bedoeling die achter en boven het geschapene drijft. Dit licht is te ontvangen door de mens die “één van wil” is geworden met het licht; door de mens die door smart en pijn heen het licht wil verwerkelijken in het eigen leven.

Hij heeft begrip voor hen die ook bezig zijn dit licht te verwerkelijken. Liefde ligt aan deze verwerkelijking ten grondslag. Het is de liefde die opkomt uit het zielsverlangen naar opheffing van het wereldleed. Deze liefde, die de ware gemeenschap betekent, doet ons in het Licht wandelen, gelijk Hij in het Licht is.

Uit: De vuurgloed van de ontstijging door Zwier Willem Leene
Hoofdstuk: Het rituaal van de rozenkruisers
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNINGBESTEL DE VUURGLOED VAN DE ONTSTIJGING