33 – HET WOORD GODS, DE STEM VAN DE STILTE – Fragmenten ter bezinning – De Egyptische Oergnosis deel 1

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Het Woord Gods is de stem van de fundamentele natuur. De goddelijke gedachte werkt samen met de fundamentele natuur. Zo ontstaan er hele reeksen gedachtenbeelden Gods. En deze Stem, dat Woord kan alleen maar in de stilte verstaan worden. Het geldt hier de absolute, innerlijke stilte van het gehele wezen, dat eventueel bezig is met het verrichten van de gewone dagelijkse arbeid.

Zulk een stil worden kan zich slechts ontwikkelen en wordt alleen mogelijk door een volstrekt nieuwe levenshouding: De ziel bezitten uit het verlangen naar bevrijding. Uit zulk een ziele-essentie het denken vernieuwen door middel van het bloed.

Dat wil zeggen: het verstandelijke hersenbewustzijn, op basis van de reine zielestaat, binnenvoeren
in zuiverheid en reinheid;
in de ongehechtheid;
in de kritiekloosheid;
in de levensharmonie
en in de liefde.

Dan ontwaakt in hart en hoofd het gemoed, zoals Hermes de samenhang van hart en hoofd noemt. En dan ervaart dit stelsel een intense innerlijke rust. In die stilte wordt het vuur van het astrale lichaam in zachtheid ontstoken. Alle felheid van het astrale branden verdwijnt. De aura rondom het hart gaat ervan getuigen. En uit het astrale lichaam wordt vanuit deze nieuwe toestand, het etherlichaam doorgloeid en gelaafd. Dan ondergaat men zintuiglijk de grondeloze stilte van de fundamentele Natuur.

Uit: De Egyptische Oergnosisdeel 1 door J. van Rijckenborgh
Hoofdstuk: Van levende ziel tot levendmakende geest
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL  1