E-books over de mysteriën, 10 euro – Spirituele teksten bibliotheek: ziel, geboorte, leven, dood, God, kosmos, mens, Tao

In de afgelopen jaren zijn er tientallen uitgaven van Rozekruis Pers beschikbaar gemaakt als e-book in ePUB-formaat. De boeken kunnen niet alleen worden gelezen op e-readers, maar ook op tablets, smartphones en desktop-computers. Belangrijke voordelen van e-books ten opzichte van fysieke boeken zijn dat ze geen ruimte innemen in je huis, je op reis en op vakantie honderden boeken kunt meenemen zonder dat je tas of koffer zwaarder wordt en je minder geld hoeft uit te geven voor de aanschaf. Hieronder volgen korte beschrijvingen van vier uitgaven van de reeks Spirituele teksten bibliotheek, die allemaal als e-book verkrijgbaar zijn voor 10 euro.

1. Mysteriën en symbolen van de ziel, een door de geest bezielde mens worden – Spirituele teksten bibliotheek, derde boek
Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het oosten en het westen leren hoe je het onuitsprekelijke kunt ervaren, en liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Bezin je mysteriewijsheid en ontwikkel gevoel voor symbolen.

BESTEL EBOOK, € 10,00 | BESTEL SOFTBACK, € 19,50

2. Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood, een nieuwe mens worden – Spirituele teksten bibliotheek, vierde boek
Waarom ben ik geboren? Wat zou ik hier moeten doen? Na mijn dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn bewustzijn? De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de dood, maar of je werkelijk levend bent voor de dood. Leef in het vlammende heden als in een dagelijks feest. Ga de eeuwige vrijheid, die je liefdevol wenkt, binnen!

BESTEL EBOOK, € 10,00 | BESTEL SOFTBACK, € 19,50

3. Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens Spirituele teksten bibliotheek, vijfde  boek
Wat is de bron van alle leven? Hoe kun je daar contact mee maken? Wat kun je doen om bezield te raken door een groots perspectief dat vreugde schenkt? Dwaal niet langer in de periferie van religie, filosofie en spiritualiteit, maar ga leven vanuit je diepste kern in de kracht van de universele gnosis. Verken de inwijdingsweg die al vele eeuwen bekend staat als ‘de weg der sterren’.

BESTEL EBOOK, € 10,00 | BESTEL SOFTBACK, € 19,50

4. Mysteriën van Tao en de Daodejing, negen taoïstische thema’s en Lao Zi’s meesterwerk door Henri Borel – Spirituele teksten bibliotheek, vierde boek
Als je in contact wilt komen met de transformerende kracht die uitgaat van Tao, is het goed om over enige basiskennis te beschikken. Maak jezelf vertrouwd met begrippen als Tao, Teh en woe wei, en ontdek wat deze voor jou in de praktijk kunnen betekenen. Laat je inspireren door alle 81 strofen van de Daodejing van Lao Zi.

BESTEL EBOOK, € 10,00 | BESTEL SOFTBACK, € 19,50