27 – NAASTENLIEFDE – Fragmenten ter bezinning – De Chinese Gnosis

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

‘Heb God lief boven alles en uw naasten als u zelf’. Beschouw dit niet als een mystiek woord dat zo veelvuldig misbruikt wordt. Als u God gevonden hebt op het pad van gnostieke bewustwording, eerst dan kunt u God werkelijk liefhebben. En als u zo, in waarheid en werkelijkheid, op dit punt aan God gelijk bent geworden, dan zult u zoals u bent, met de kracht die u bezit ook uw naasten naderen. Dan kunt u uw naasten liefhebben als uzelf.

Een mens kan dan maar twee dingen doen als een onverbrekelijke, onaantastbare levenshouding: de Godheid, het wezen dat boven en buiten alle hemel en aarde is, het wezenlijke van het andere rijk, dienen en liefhebben. En omdat hij daaraan gelijk geworden is zal hij, met dié geaardheid in dié toestand-van-zijn ook zijn naasten naderen en dienen.

Hij kan dan niet anders. Hij zal dan zijn naasten slechts kunnen plaatsen voor de roep tot bewustwording en hun de kracht tot het volgen van deze roep schenken. De gnostieke bewustwording die de mensheid werkelijk geluk, vrede, liefde en blijdschap zal brengen.

Uit: De Chinese Gnosis door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri
Hoofdstuk: Godsdienst en theologie

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE CHINESE GNOSIS