25 – BEWUST ZIJN – Fragmenten ter bezinning – De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 1

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

De stem van het gewone ik is een fictie; zij wijst slechts schijnbaar naar een doel, maar voert vervolgens weer van dat doel af. Het ik is uitermate grillig en staat altijd in eenzaamheid. Het zielebewustzijn daarentegen gaat uit van een grote gemeenschap, de gemeenschap Gods genaamd.

Het ontbinden van zielekracht ontsluit tegelijkertijd de kracht van en de binding met de gehele zielemensheid. Als uw ziel enigszins gaat ontwaken, wordt u naar deze grote gemeenschap Gods getrokken, die in drie aanzichten is te onderscheiden.

Door die werkzaamheid wordt u geroepen tot en verbonden met de gemeenschap van Jezus Christus, de gemeenschap der Reinen, het tweede gnostieke mysterie, werkzaam met de nieuw-astrale mantel die de ware gerichtheid wekt.

Uit die werkzaamheid ontwikkelt zich dan de gemeenschap des Heiligen Geestes, de gemeenschap van de Heilige Graal, het derde gnostieke mysterie, werkzaam met het nieuwe etherlichaam dat in staat stelt tot bevrijdende, reddende handeling. Wie onveranderlijk aan deze gemeenschap-in-zich trouw blijft, zal altijd overwinnen.

Uit: De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 1 door J. van Rijckenborgh
Hoofdstuk: De ontmoeting met de duif en de raaf

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL 1