32 – ZIEL EN GEEST – Fragmenten ter bezinning – Het universele geneesmiddel

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

De gehele natuurgeboorte wordt voortgebracht en in stand gehouden door het zodiakale stelsel en alles wat daarbinnen besloten ligt. Het gaat hier dus om een veelheid van stralingsinvloeden. Door deze stralingen komt het wonder van de natuurgeboorte tot stand.

Wat is dan toch de natuurgeboorte? Niets anders dan het tot stand brengen en zo lang mogelijk in stand houden van een levend instrumentarium. Een levend vormenstelsel, dat wij verkeerdelijk gewend zijn ‘mens’ te noemen. Want hoewel het instrumentarium ‘levend’ is door de levenskracht en de levensadem van de atomen waaruit het instrumentarium is samenstelt, is het niet ‘bezield’ en evenmin voorzien van een levende ‘geest’.

Het bezielende element komt en stamt uit een geheel andere orde-van-zijn dan het zodiakale en solaire stelsel. Het bezielende element is een zich in de natuur openbarende werking, die uitgaat ván en in stand wordt gehouden dóór de niet tot de natuur behorende Geest. De Geest staat en is boven en buiten de natuur. De Geest omvat en is het grote plan, dat achter alle verschijning drijft.

De hoge orde der alopenbaring eist en stelt nu, dat het ‘leven’, dat met het instrumentarium één is en dat uit het instrumentarium te verklaren is, de hoge leiding van de ziel persoonlijk verlangen zal, de ziel derhalve ontvangen zal en de directe en volstrekte leiding van de ziel aanvaarden zal. Wanneer dát geschiedt is er ook direct de eenheid met de Geest. Eerst dan kan en mag en moet men spreken van de Mens, van de drievoudige Mens uit God geboren.

Uit: Het universele geneesmiddel door Jan van Rijckenborgh
Hoofdstuk: De wetenschap der stralen
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL HET UNIVERSELE GENEESMIDDEL VAN € 7,00 VOOR € 2,50