Drie vrouwelijke fakkeldragers van het Rozenkruis: Anna Kingsford, Annie Besant en Catharose de Petri

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS

In de negentiende en twintigste eeuw verschijnen er boeken over universele wijsheid waarin leringen van het Rozenkruis te herkennen zijn van invloedrijke schrijfsters die met name voortkomen uit de Theosofische Vereniging, een beweging die gestart is door Helena Blavatsky (1831-1891) en die zich vooral baseert op oosterse esoterie. Daarbij kunnen we denken aan onder anderen Anna Kingsford (1846-1888, fakkeldrager 13) en Annie Besant (1847-1933, fakkeldrager 14).

De twee laatstgenoemde schrijfsters zien het belang in van de westerse mysterietradities voor de westerse mens, zoals die tot uitdrukking komen in het innerlijke christendom en het hermetisme – de twee grote pijlers waarop het Rozenkruis is gefundeerd. Daarom worden deze bevlogen vrouwen, samen met Catharose de Petri (1902-1990) – één van de oprichters van de School van het Rozenkruis – tezamen met 19 mannelijke auteurs besproken in van het boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis.

Al vanaf haar begin in 1924 beschouwt de School van het Rozenkruis mannen en vrouwen als gelijkwaardig. Harmonieuze samenwerking tussen vrouwen en mannen binnen een geestesschool is absoluut noodzakelijk om deze op te bouwen en in bevrijdende zin te laten groeien en bloeien. Hieronder volgen podcasts over Anna Kingsford, Annie Besant en Catharose de Petri

 

Anna Kingsford (1846-1888), pagina’s 336-343

Anna Kingsford is in diverse opzichten een pionier die werkt aan bewustwording op meerdere terreinen van het leven. Zij is de eerste vrouw uit Engeland die als arts afstudeert. Zij zet zich in voor emancipatie van vrouwen op grond van haar innerlijke weten dat vrouw en man gelijkwaardige zijn. Zij strijdt tegen het gebruik van proefdieren die ondraaglijk gemarteld worden door de experimenten waaraan ze worden onderworpen. Zij promoot het vegetarische dieet op basis van haar proefschrift, waarmee zij is gepromoveerd aan de universiteit van Parijs en dat in het Nederlands is uitgegeven met een voorwoord van Frederik van Eeden met de titel ‘De ware voeding een pleidooi voor de terugkeer tot de natuurlijke en oorspronkelijke voedingswijze van ons geslacht’.

Haar belangrijkste werk is misschien wel het in woord en geschrift uitdragen van de altijd actuele gnostieke weg, zoals die ook werd en wordt gegaan binnen westerse mysterietradities zoals het hermetisme, het innerlijke christendom en het neo-platonisme. Dat zijn ook de drie pijlers waarop ook de klassieke rozenkruisers uit de zeventiende eeuw zich baseren.

Anna Kingsford noemt het Rozenkruis of de rozenkruisers maar heel sporadisch in haar geschriften, maar haar werken vormen wel een bron van inspiratie voor stichters van rozenkruis-organisaties na haar overlijden aan tuberculose in 1888 op 41-jarige leeftijd. De stichters van de Hermetic Order of the Golden Dawn (zie fakkeldrager 15, Arthur Edward Waite) zijn afkomstig uit de door Kingsford en de schrijver Edward Maitland (1824-1897) opgerichte Hermetic Society in Londen. 

LEES MEER OVER ANNA KINGSFORD

 

Annie Besant (1847-1933), pagina’s 344-351

‘Geen vrouw van deze generatie heeft met zulk een energie en belangeloosheid haar buitengewone gaven van welsprekendheid en verstand gewijd aan grote humanitaire vraagstukken als mevrouw Besant. Op een leeftijd dat ze met recht aanspraak zou kunnen maken op het genot van een zekere rust na een lang en inspannend leven, is zij nog steeds werkzaam en wijdt ze nog steeds haar ongeëvenaarde gaven en vermogens aan de dienst van het volk.’

Dat schrijft Philip Snowden, de Britse minister van Financiën naar aanleiding van het eerbetoon aan dr. Annie Besant in 1924, omdat zij dan vijftig jaar openbaar werk heeft verricht.

Degenen die nauw met deze geestelijke leidster van The Theosophical Society samenwerken, merken steeds op dat haar leven gericht is op onzelfzuchtig dienen en dat zij haar medewerkers aanspoort om dat ook te doen. In haar boek ‘De Oude wijsheid – Een schets van theosofische leringen’ stelt Annie Besant dat het onjuist is om offering als iets smartelijks te zien, want het ware inwezen van offering is een vrijwillig en blij uitstorten van leven zodat anderen erin mogen delen. Smart ontstaat slechts wanneer er tweestrijd is in de aard van de offeraar, tussen de hogere aard die vreugde ervaart in het geven, en de lagere aard die gericht is op grijpen en behouden.

LEES MEER OVER ANNIE BESANT

 

Catharose de Petri (1902-1990), pagina’s 412-419

Het ligt voor de hand om een overzicht van fakkeldragers van het Rozenkruis te besluiten met een tekst over Catharose de Petri, want onder haar bezielende leiding wordt het werk van de jong gnostieke broederschap van het Rozenkruis wereldomvattend, met zo’n tweehonderd locaties in meer dan vijftig landen in de werelddelen Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland. Wat is haar geheim? Hoe heeft ze het voor elkaar gekregen om de bekroning van het wereldwerk van het Rozenkruis met hulp van talloze toegewijde leerlingen te realiseren?

Catharose de Petri is de geestelijke naam van Hendrikje (Henny) Huizer. Als ze acht jaar is, houdt ze zich al intensief bezig met zogenoemde ‘trage vragen’ zoals de zin en het doel van het menselijk leven op de aarde. Naarmate zij ouder wordt, voelt zij zich steeds meer een geroepene, een gepredestineerde. Ze heeft weinig aan de catechesaties bij een hervormde predikant in Rotterdam. Ook in de kerk vindt zij niet wat ze zoekt. Na afronding van een ulo-opleiding gaat ze op een kantoor werken. Ze heeft niet veel omgang met anderen en vervreemdt enigermate van hen, omdat haar geestelijke instelling zo anders is. In 1929 trouwt ze met A.H. Stok, die al vanaf het eerste uur betrokken is bij het Rozenkruis in Nederland en een leidende rol heeft in het jeugdwerk van het Rozenkruis.

Als Wim en Jan Leene (fakkeldagers 20 en 21) haar in 1930 vragen toe te treden tot hun jonge organisatie omdat ze haar talenten en mogelijkheden zien, voelt zij daar aanvankelijk niets voor omdat ze niet veel heeft met groepen. De beide broers leggen haar dan het grote belang uit van een hechte groep die gezamenlijk de weg gaat, en weten haar te overtuigen. Zij sluit zich aan en ervaart in datzelfde jaar innerlijk de roeping die zij ontvangt van de Orde van het Rozenkruis.

LEES MEER OVER CATHAROSE DE PETRI

BESTEL MYSTERIËN EN FAKKELDRAGERS VAN HET ROZENKRUIS