E-books over fakkeldragers, 5 euro – vier uitgaven van de Symposionreeks: Ficino, Paracelsus, Boehme en Spinoza

In de afgelopen jaren zijn er tientallen uitgaven van Rozekruis Pers beschikbaar gemaakt als e-book in ePUB-formaat. De boeken kunnen niet alleen worden gelezen op e-readers, maar ook op tablets, smartphones en desktop-computers. Belangrijke voordelen van e-books ten opzichte van fysieke boeken zijn dat ze geen ruimte innemen in je huis, je op reis en op vakantie honderden boeken kunt meenemen zonder dat je tas of koffer zwaarder wordt en je minder geld hoeft uit te geven voor de aanschaf. Hieronder volgen korte beschrijvingen van vier uitgaven over fakkeldragers uit de Symposionreeks, die allemaal als e-book verkrijgbaar zijn voor 5 euro. 

1. Ficino, brug naar de hermetische gnosis – symposionreeks 3
Marsilio Ficino (1433-1499) vergeleek de filosofie van Plato met de leer en heilsboodschap van Christus en vertaalde het Corpus Hermeticum van Hermes Trismegistus, waarmee hij een cruciale impuls gaf aan de synthese van het christendom en het klassiek-hermetische gedachtengoed. Een synthese die culmineert in een hogere werkzaamheid van het hart – de Liefde: ‘In onze pogingen God te leren kennen, beperken wij Hem tot de omvang en het begrip van onze geest, maar door Hem lief te hebben, breiden we onze geest uit tot de oneindigheid van zijn goddelijke Goedheid’. Rozekruis Pers geeft vijf boeken van of over Ficino uit.

LEES MEER OVER FICINO, BRUG NAAR DE HERMETISCHE GNOSIS

BESTEL EBOOK, € 5,00  |  BESTEL SOFTBACK, € 9,95

2. Paracelsus, een pure hermeticus en gnosticus – symposionreeks 4
Paracelsus (fakkeldrager van het Rozenkruis 1) – ook bekend als Theophastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541) – was natuurvorser, maar liet de natuur achter zich. Hij was arts, maar liet elke artsenij achter zich. Hij was filosoof, maar liet filosoferen over aan anderen. Hij vond de ene geneesheer, die de innerlijke mens geneest. Zijn universeel geneesmiddel, zie de waarheid, en aanvaard haar, gloeit na als een lichtend spoor in alle landen van Europa. Deze inspirerende figuur was de inspiratie voor een bijzonder symposion.

LEES MEER OVER PARACELSUS, EEN PURE HERMETICUS

BESTEL EBOOK, € 5,00  |  BESTEL SOFTBACK, € 9,95

3. Jacob Boehme, een zeer lichtende morgenster is opgegaan – symposionreeks 1
Spirituele vernieuwing gaat altijd centraal uit van het hart, en is het resultaat van Kennis, Liefde, Daad. Zo ook in de zeventiende eeuw. Voor het ‘hart’ moeten wij bij Jakob Boehme (fakkeldrager van het Rozenkruis 7) zijn. Boehme (1575-1624) ontving zijn inspiratie en kennis door het schouwen in de diepten van de Geest, die hem de ‘natuur der dingen’ verklaarde. Er zijn vele boeken van en over Jacob Boehme verschenen. Zijn eerste boek kreeg de titel Aurora en zijn laatste boek Theoscopia. Boehme zag de innerlijke noodzaak van al het bestaande; hij begreep hoe de alomvattende goddelijke natuur en de aardse wereld, die hij de ‘wereld van de toorn’ noemde, zich tot elkaar verhouden.

LEES MEER OVER JACOB BOEHME, EEN ZEER LICHTENDE MORGENSTER IS OPGEGAAN

BESTEL EBOOK, € 5,00  |  BESTEL SOFTBACK, € 9,95

4. Spinoza, wijsgeer uit de zeventiende eeuw – symposionreeks 2
In de mens zelf kan een straal van de goddelijke werkelijkheid openbaar worden, leert Spinoza, van wie doorwrochte boeken zijn gepubliceerd. Daaruit bloeit op de Rede, een reine, geestelijke liefde tot God. De tweevoudige gelaagdheid van de wereld wordt gezien als een kruispunt van wegen, een tweesprong. Een beslissende keuze dringt zich op: het gaan van de horizontale weg met als oplossing de deugd, voortdurend op de vlucht voor het kwaad, of de verticale weg waarop de vrede en de Rede Gods in je afdaalt. En alle levensangst valt weg, lost op.

LEES MEER OVER SPINOZA, WIJSGEER UIT DE ZEVENTIENDE EEUW

BESTEL EBOOK, € 5,00  |  BESTEL SOFTBACK, € 9,95