Kennis, liefde en daad op het monument in de rozentuin van het conferentiecentrum Noverosa

In de rozentuin van Noverosa, een conferentiecentrum van het Lectorium Rosicrucianum in Doornspijk op de Veluwe, staat een bescheiden monument dat gewijd is aan J. van Rijckenborgh, één van de stichters van De Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Dit monument is tegelijkertijd een getuigenis en een symbool.

Het is een witte kubus, een witte keursteen. Dit is een verwijzing naar Openbaring 2:17: ‘Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, in Ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent, dan wie hem ontvangt.’ (Uit de brief aan de gemeente van Pergamus)

In de Romeinse rechtspraak van die dagen kregen degenen die waren berecht óf een zwarte keursteen als zij schuldig waren bevonden, óf een witte keursteen als ze werden vrijgesproken. En op de keursteen stond dan je naam gegraveerd.

Op de witte kubus zien we een bronzen ring, die de cirkel van eeuwigheid verbeeldt. Boven op de ring een fraaie geopende roos, omringd door enkele kelkbladeren. Op de rand van de ring staat de magische formule van het klassieke rozenkruis gegraveerd:

Ex Deo nascimur, in Jesu morimur, per Spiritum Sanctum reviviscimus.
(Uit God geboren, in Jezus gestorven, door de Heilige Geest wedergeboren)

Op het bovenvlak van de kubus is gegraveerd:
Dit gedenk-teken is geplaatst op de 17e juli 1970

Aangebracht op deze zijde een gelijkzijdige driehoek en de woorden:

Kennis Liefde Daad –
De drie verheven attributen van den Christus

Op het tweede vlak aan de rechterzijde van de kubus staat gegraveerd:
De Kennis des Lichts die geopenbaard is

Op het derde vlak aan de achterzijde van de kubus staat vermeld:
De Liefde die Redding zijt

Op het vierde vlak aan de linkerzijde van de kubus staat vermeld:
De Daad, die voert langs de rijzende Zuilengang tot in de Poort des Eeuwigen Levens – J. van Rijckenborgh.

Het zijn woorden uit één van zijn meest innige voordrachten.

Bron: Geroepen door het Wereldhart van Peter Huijs

LEES OVER GEROEPEN DOOR HET WERELDHART

BESTEL GEROEPEN DOOR HET WERELDHART