Boeken over en van Paracelsus uitgegeven door Rozenkruis pers

1 Paracelsus, een pure hermeticus en gnosticus – Symposionreeks 4
Paracelsus (fakkeldrager van het Rozenkruis 1) – ook bekend als Theophastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541) – was natuurvorser, maar liet de natuur achter zich. Hij was arts, maar liet elke artsenij achter zich. Hij was filosoof, maar liet filosoferen over aan anderen. Hij vond de ene geneesheer, die de innerlijke mens geneest. Zijn universeel geneesmiddel, zie de waarheid, en aanvaard haar, gloeit na als een lichtend spoor in alle landen van Europa. Deze inspirerende figuur was de inspiratie voor een bijzonder symposion. Hij wordt wel beschouwd als één van de vier pijlers waarop het eerste manifest van de rozenkruisers, de Fama Fraternitatis uit 1614, is gestoeld.

LEES MEER OVER PARACELSUS, EEN PURE HERMETICIS EN GNOSTICUS

BESTEL PARACELSUS, EEN PURE HERMETICUS EN GNOSTICUS – SOFTBACK

BESTEL PARACELSUS, EEN PURE HERMETICUS EN GNOSTICUS – EBOOK

2 Paracelsus, zijn tijdloze heelkunde en filosofie – Klaus Bilau – Crystalserie 8
Paracelsus: alchemist, arts, filosoof en zoeker naar de waarheid. Als zodanig werd hij, zoals zoveel vernieuwers in de geschiedenis, miskend en vervolgd. Zijn opdracht was – en is nog steeds – het oude en vermolmde bloot te leggen en de mensheid te herinneren aan haar innerlijke roeping. Het boekje wil inzicht geven in het werk, met als onderdeel daar van de geneeskunst, van Paracelsus-Theophrastus von Hohenheim.

BESTEL PARACELSUS, ZIJN TIJDLOZE HEELKUNDE EN FILOSOFIE – SOFTBACK

BESTEL PARACELSUS, ZIJN TIJDLOZE HEELKUNDE EN FILOSOFIE – EBOOK

3 Paracelsus bloemlezing, De artsenij, het Woord Gods – samenstelling door Klaus Bilau
Paracelsus, grondlegger van de homeopathie, was behalve arts ook filosoof. Europa werd in de 16e eeuw opgeschriktdoor deze titaan; door zijn compromisloze levenshouding,door zijn streven naar waarheid, zijn vernieuwende medische inzichten en zijn houding als vrije , die niets anders nodig had dan wat in het innerlijk is . Als het erop aankwam weigerde hij zelfs een dak boven zijn hoofd vanwege deze principes. Paracelsus woorden zijn actueler dan ooit. En hij heeftzeker recht van spreken, omdat hij al zijn kennis en inzicht met succes in de praktijk toepaste. De waarde van deze bloemlezing ligt in de grote filosofische/religieuze inzichten die hij, soms gesluierd, soms in zeer directe taal, aanbiedt aan de mens die naar levensvervulling zoekt. Hij wees op de ene geneesheer die de innerlijke mens inde microkosmos geneest. God is voor Paracelsus de enige filosofie, eerste en laatste Bron van alle magie, kabbala en astrologie, het beginsel van Zijn en Worden, werkzaam in allen en alles, naamloos en onbegrensd.

LEES MEER OVER PARACELSUS BLOEMLEZING

BESTEL PARACELSUS BLOEMLEZING – HARDBACK