Boeken over Spinoza – zijn leven, zijn omgeving en zijn filosofie

1 Het raadsel Spinoza – Irvin D. Yalom
Wie was Spinoza? Wie was deze moedige, geniale filosoof die met zijn geschriften de wereld veranderde, maar op zijn 23ste in de ban werd gedaan door de hele joodse gemeenschap van Amsterdam, inclusief zijn eigen familie? Hoe zag zijn innerlijk leven eruit? En: wat was drie eeuwen later precies de fascinatie van de nazi’s met Spinoza? Waarom roofden ze zijn bibliotheek leeg, maar verbrandden de boeken van Spinoza niet? Deze vragen hielden de psychiater en romancier Irvin D. Yalom een half leven bezig. In zijn historische roman ‘Het raadsel Spinoza’ maakt hij niet alleen van de filosoof een mens, maar onthult hij ook de ware toedracht rond het ‘Spinozaprobleem’ van de nazi’s.

LEES MEER OVER HET RAADSEL SPINOZA

BESTEL HET RAADSEL SPINOZA

2 Door Spinoza’s lens – Tinneke Beeckman
De uiterst veelzijdige Spinoza (1632-1677) blijft ons inspireren. Wat als je vandaag door Spinoza’s lens naar de wereld zou kijken? Filosofe Tinneke Beeckman toont hoe Spinoza eerder voor ons lijkt te schrijven dan voor zijn tijdgenoten. Hoe sluit Spinoza’s filosofie van lichaam en geest aan bij ideeën over meditatie en mindfulness? Hoe staat zijn naturalisme tegenover Darwins evolutietheorie? Spinoza verdedigt de democratie. Wat betekenen zijn inzichten dan voor hedendaagse protestbewegingen? Spinoza was ook een uitgesproken voorstander van de vrijheid van denken. Welke visie had hij op de relatie tussen Kerk en Staat, geloof en politiek, mogelijke censuur en vrije meningsuiting? En hoe kan de politiek zich het best tot de moraal verhouden? Niet het minst is Spinoza een filosoof van passies. Niets menselijks lijkt hem vreemd. Wat leert hij over seksualiteit? Vrouwen en holebi’s lijken gelijke rechten te hebben, maar toch staan ze onder druk. Hoe ga je daarmee om? En hoe benader je conflicten in passionele relaties?

BESTEL DOOR SPINOZA’S LENS

3 Spinoza, wijsgeer uit de zeventiende eeuw – Symposionreeks 2
In de mens zelf kan een straal van de goddelijke werkelijkheid openbaar worden, leert Spinoza, van wie doorwrochte boeken zijn gepubliceerd. Daaruit bloeit op de Rede, een reine, geestelijke liefde tot God. De tweevoudige gelaagdheid van de wereld wordt gezien als een kruispunt van wegen, een tweesprong. Een beslissende keuze dringt zich op: het gaan van de horizontale weg met als oplossing de deugd, voortdurend op de vlucht voor het kwaad, of de verticale weg waarop de vrede en de Rede Gods in je afdaalt. En alle levensangst valt weg, lost op.

LEES MEER OVER SPINOZA, WIJSGEER UIT DE ZEVENTIENDE EEUW

BESTEL SPINOZA, WIJSGEER UIT DE ZEVENTIENDE EEUW

4 Spinozaland, de ontdekking van de vrijheid, Amsterdam 1677 – Maxime Rovere
Spinozaland is een boek waarin de Franse filosoof Maxime Rovere op erudiete wijze in maar liefst 560 pagina’s de wereld van Spinoza schetst: mannen en vrouwen die op zoek zijn naar vrijheid en de waarheid en hoe zij bijdroegen aan de radicale denkbeelden van de filosoof. Wiep van Bunge, hoogleraar in de geschiedenis van de filosofie schrijft in het woord vooraf in deze uitgave: ‘Spinozaland is méér dan een roman. Bovendien laat het zien dat deze eerste ‘spinozisten’ allesbehalve wereldvreemde metafysici waren.’ 

LEES MEER OVER SPINOZALAND

BESTEL SPINOZALAND

5 Spinoza en de weg naar het geluk – Frédérique Lenoir
In het uiterst toegankelijke en verhelderende Spinoza en de weg naar het geluk laat de Franse bestsellerauteur Frédéric Lenoir zien welke verrassende levenslessen er te trekken zijn uit het uitzonderlijke leven en denken van de zeventiende-eeuwse filosoof Spinoza. Spinoza was niet alleen een revolutionair denker, maar bovenal een filosoof van de levenskunst en de blijheid. Zijn filosofie kan ons helpen betekenis te vinden in het leven – misschien zelfs geluk.

LEES MEER OVER SPINOZA EN DE WEG NAAR HET GELUK

BESTEL SPINOZA EN DE WEG NAAR HET GELUK

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN SPINOZA