02 – DE MENS, EEN LICHTWEZEN – Fragmenten ter bezinning – De Egyptische Oergnosis deel 1

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

In allen is het lichtbeginsel vastgelegd! Die lichtvonk die eenmaal volkomen licht was, ligt ook in u verzonken. Als een lichtvonkje, als een zaadkorrel. U kunt deelhebben aan het machtige reddingsplan.

En als u wilt kan het proces van uw vrijmaking zich met grote snelheid voltrekken. Wanneer u zich maar volledig aan uw innerlijke roeping zult willen wijden. Wanneer u maar werkelijk afscheid kunt nemen van de dialectiek en volledig scheiding kunt maken tussen licht en duisternis, tussen geest en materie, tussen wat eeuwig is en wat vergankelijk is.

Maar voordat u dit proces gaat ondernemen, dient u eerst het hartheiligdom te reinigen.
Dan dient u eerst de Geest in het hartheiligdom toe te laten, zodat het lichtbeginsel in u tot leven zal komen. Zo kunt u zich geheel en al aan uw roeping wijden.

Uit: De Egyptische Oergnosisdeel 1 door J. van Rijckenborgh
Hoofdstuk: De plaats van de dialectische orde in de kosmische zevenheid
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

DOWNLOAD THE EGYPTIAN ARCH GNOSIS 1 (FREE PDF)

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL  1, € 24,50

EN/OF ANDERE IN PRIJS VERLAAGDE BOEKEN

EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING