29 – DE GEVANGENSCHAP VAN HET DENKEN – Fragmenten ter bezinning – De Egyptische Oergnosis deel 1

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

U hebt uw hersenstelsel, heel dat wonderschone organisme ontvangen om als basis te dienen voor de uitstorting van de heilige geest. Daarom dient uw denken, uw verstandelijke hersenwerkzaamheid, volledig gereinigd te worden, en in evenwicht te worden gebracht met de fundamentele idee. Al het verwarrende, al het onreine, al het kritische, al het aardsgerichte in uw denken zou uit het mentale, functionele orgaan in uw hoofdheiligdom moeten gaan verdwijnen. En op basis van dat gereinigde denken kan een teruglopende beweging dan een aanvang nemen.

Als u, in overeenstemming met uw roeping, zuiver denkt, wordt op hetzelfde moment uw astrale lichaam in overeenstemming met uw mentaliteit in vuur ontstoken. Het astrale lichaam reageert als in een fractie van een seconde op al uw gedachten. Als een bliksemschicht veroorzaakt iedere gedachte in uw astrale lichaam een mateloos krachtig vuur.

Via het astrale lichaam wordt dan het etherlichaam in een bepaalde toestand gebracht, in overeenstemming met de hoedanigheid van het astrale lichaam. Ethers komen vrij en doordringen uw gehele stoffelijke organisme, alle organen, alle fluïden, tot in het bloed toe. En als dan het bloed geladen is met de gevolgen van uw denkflits, dan stroomt het weer door alle hersenzenuwcellen en brengt dan datgene wat u zelf ontketend hebt, weer in het verstandelijke hersenbewustzijn over.

Die omloopsgang, die teruglopende beweging, kan, wanneer u uw denken geheel aardsgericht hebt gemaakt, voor u een gevangenismuur zijn, een ondoordringbare kerker. Maar wanneer u uw denken zuivert in overeenstemming met de fundamentele Natuur, zult u de kerkermuren slechten. Dan storten de muren ineen en komt u in de vrijheid te staan.

Uit: De Egyptische Oergnosisdeel 1 door J. van Rijckenborgh
Hoofdstuk: De Santa Democratio
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

DOWNLOAD THE EGYPTIAN ARCH GNOSIS PART 1 (FREE PDF, ENGLISH)

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL  1