35 – DE VURIGE LANS – Fragmenten ter bezinning – Het Gouden Rozenkruis

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

De eenheid met de universele zevenvoudige geest wordt alleen bewerkstelligd als de basisvibratie voortvloeit uit het middelpunt van de wezenswerkelijkheid die in Christus is. Wilt u de ene naam die verlossing brengt uitspreken, dan kunt u dat alleen vanuit het binnenste van uw wezen, die in het vuur haar loutering heeft gehad.

Als u dan zo roept, zal de Vader, die in het verborgen is, u antwoorden. Wie zo roept zal verlicht worden uit de Heilige Geest. Dan breekt ten antwoord, door alle weerstand heen, een straal van de Heilige Geest die de leerling aanraakt ten leven.

Wie door deze vurige lans geraakt wordt, en wie de tekenen van deze aanraking met zich draagt, hij is de pelgrim die stap voor stap ingaat in de diepten Gods. Mogen velen de weg ten leven verstaan en daarvan door de daad getuigenis afleggen.

Uit: Het Gouden Rozenkruis door Catharose de Petri
Hoofdstuk: Het zal geschieden dat al wie de naam des Heren zal aanroepen behouden zal worden
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL HET GOUDEN ROZENKRUIS VAN € 10,50 VOOR € 7,50