01 – ONTWAKEN – Fragmenten ter bezinning – De Roep der Rozenkruisers Broederschap

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Het ene in ons wezen is het machtige onkenbare, waaruit alles ontstaat, waaruit alles uitbreekt tot laaiende vlammengloed: de goddelijke vonk.
Het is dat wat in den beginne was, het is de proloog van alle bouw, het is het wezen van de schepping in de mens, het grote magazijn van de latente verborgenheid Gods, waarmee hij zich kenbaar maakt aan de mens.

Het is het Licht, de verborgen geest, die het wezen van de mens doortintelt.
Het is het getal van de zon, de levensbrenger, de bron van alle geheimenis, waaruit al het onvergankelijke in onzegbare glorie opwelt.

Zonder deze bronwel aller dingen, zonder deze godsvonk in de mens, is alle wording een hersenschim.
Zonder deze godsvonk is de scheppende Logos een mystificatie, een fantoom dat hem bij dag en bij nacht komt verontrusten. Het beginsel van het Ene is het beginsel van leven en dood. Waarom leven wij?

Waarnaar streven wij?
Waarvoor sterven wij?
Wat is de geheimzinnige kracht, die ons door het leven jaagt?

Wat is dat hunkerend verlangen in ons?
Vanwaar komt die koningsgedachte die door ons wezen slaat? Omdat de mens een slapende God is.

Uit: De Roep der Rozenkruisers Broederschap door J. van Rijckenborgh
Hoofdstuk: De Magische werkmethode der broeders van het Rozenkruis
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP  VAN € 28,50 VOOR € 24,50

EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING

2 gedachten over “01 – ONTWAKEN – Fragmenten ter bezinning – De Roep der Rozenkruisers Broederschap

  1. Jes Jespers

    Als de mens een slapende God is, dan dienen we te ontwaken uit de droom dat we iets anders zijn. Als een mens-dier wakker wordt dan komt hij in zijn waakbewustzijn, doet bijna alles op de automatische piloot, zijn mensen ‘in gedachte’ en dus afwezig. Ontwaken is dus uit dit dagdroom waakbewustzijn worden gewekt en wie helpt ons uit die droom?

    Als je niet langer horende doof wil zijn, moet het tenminste stil zijn in de geest, wil je niet langer ziende blind zijn, dan moet je niet langer afgeleid worden door het geklets en gefantaseer van het mensdier in de geest. De geest moet daartoe geleerd worden stil te worden, niet langer ‘in gesprek en daardoor niet bereikbaar’ voor het goddelijke in ons. De geest moet als een kerk de ontmoetingsplaats worden van het Bewustzijn en Zijn bewustzijnsvormen. In die eeuwige Stilte kan de Christus in ons gedijen.

  2. Chris van Hoorn

    Met dank aan de Broederschap voor deze Geschenken. De Broederschap vertegenwoordigt elke Transfiguristische School die er is. Wel dient onderscheid gemaakt voor wat positief Transfiguristisch is en wat dat niet is. Zo word je opnieuw van Binnenuit Klaargemaakt voor De Weg tot het Onvergankelijke Licht en je ook niet anders meer kunt.

Reacties zijn gesloten.