Vijf uitgaven over de roep van het Rozenkruis – vier eeuwen levende traditie

In 1614 verschijnt in Duitsland in druk de Fama Fraternitatis.  Het is een programma voor algehele wereldhervorming dat is opgesteld door ‘de Broederschap der zeer lofwaardige orde van het Rozenkruis’. In dit geschrift – dat gericht is aan de staatshoofden, regeringen en hoofden van Europa – worden lezers verzocht de gepresenteerde ideeën grondig te onderzoeken en vervolgens hun inzichten daarover schriftelijk of in druk bekend te maken. 

In 1615 wordt de Roep of Fama gevolgd door de Confessio Fraternitatis, de Belijdenis van de Broederschap en in 1616 verschijnt als derde en laatste manifest van de Broederschap van het Rozenkruis De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis.  Daarin wordt het pad van inwijding van het Rozenkruis – benoemd als de koninklijke weg – in zeven symbolische dagen weergegeven in de vorm van een alchemisch proces, waarbij de nieuwe ziel zich verbinden gaat met de geest. 

Onderzoek naar de oorsprong en doorwerking van de drie rozenkruisersmanifesten laat zien dat de geschriften als een lopend vuurtje door Europa zijn gegaan en talloze reacties pro en contra teweegbrengen, vergelijkbaar met de roerige gebeurtenissen in de tijd van de reformatie. Alleen al in de eerste tien jaar na publicatie verschijnen er circa 400 gedrukte of geschreven reacties uit allerlei geledingen van de samenleving, en tot in de achttiende eeuw is het totaal aantal gedrukte reacties opgelopen tot ongeveer 1700. 

Sommige gedrukte reacties op de manifesten zijn zeer lovend, uitgebreid en diepzinnig – zoals die van de geleerden Robert Fludd (fakkeldrager van het Rozenkruis 6) en Michael Maier (fakkeldrager van het Rozenkruis 5) – maar er zijn ook uitingen die ronduit vernietigend kunnen worden genoemd. Uit de reacties blijkt dat een grote meerderheid van de respondenten niet inziet waar de manifesten werkelijk toe uitnodigen. 

Op geen enkele geschreven of gedrukte reactie komt een antwoord van de Broederschap van het Rozenkruis zoals die zich in de Fama presenteert. Achteraf is dat begrijpelijk, want die broederschap heeft nooit bestaan als organisatie. De Fama kunnen we vooral zien als een bron van inspiratie voor de realisatie van een mysterieschool die bijdraagt aan de vernieuwing van de maatschappij doordat haar leerlingen gezamenlijk een weg van innerlijke vernieuwing gaan.

1. Fama Fraternitatis
In 1614 drukte men in Kassel voor het eerst de tekst van de Fama Fraternitatis R.C. – De roep van de rozenkruisers broederschap. Het is één van de Rozekruisersmanifesten. In dit boek staat de tekst van de Fama in het Duits met de Nederlandse vertaling ernaast. Dr. Carlos Gilly (Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam) geeft een beeld van de verspreiding en het ontstaan van de Rozenkruisersmanifesten. Ook beschrijft hij welke personen er rond Johann Valentin Andreae, de auteur van de Fama, leefden en werkten. BESTELLEN

2. De roep der Rozenkruisers Broederschap
Deel 1 van de drie manifesten van de klassieke rozenkruisers is de Fama, of Roep. Deze tekst roept de zoeker op tot inzicht te komen: ‘opdat toch eindelijk de mens zijn adeldom en heerlijkheid zou verstaan, en inzien om welke reden hij microkosmos genoemd wordt.’ In zijn commentaar zegt de auteur: ‘De aarde is de smeltkroes waarin wij neergeworpen zijn, opdat het Goud van de Geest zich zal kunnen vrijmaken van het lagere en zich transmuteren tot zielengoud. Dat is de menselijke bestemming’. BESTELLEN

3. De roep van het Rozenkruis – vier eeuwen levende traditie
Tentoonstellingscatalogus van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag over de ontstaansgeschiedenis van de Manifesten der Rozenkruisersbroederschap en over de geschiedenis van de rozenkruiser-bewegingen in de 17 , 18 , 19 en 20ste eeuw. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is het Rozenkruis? Wie is de mysterieuze stichter Christian Rosenkreutz? Wat was de boodschap achter de Manifesten? De tentoonstelling in 1998 was een nieuwe oproep om de betekenis van de Manifesten en de daarin gestelde spirituele reformatie naar geest, ziel en lichaam te doorgronden. BESTELLEN

4. Een nieuwe roep
De auteur laat zien dat kunst, wetenschap en religie tot veelvormigheid heeft geleid in plaats van de mensheid tot verwerkelijking van haar opdracht te stuwen. Daarom was het tijd voor een nieuwe roep. In deze brochure uit 1952 brengt de auteur de actualiteit van het klassieke manifest De roep der Rozenkruisers Broederschap onder de algemene aandacht. Later schrijft hij de Manifesten in 4 delen. BESTELLEN

5. Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren
Waar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de geheimen van de rozenkruisers? Hoe kun je de weg van de roos en het kruis gaan in je dagelijkse leven? Delf in de goudmijnen van de drie klassieke rozenkruisersmanifesten en je diepste wezen, en stem je leven af op de daarin verborgen schatten! BESTELLEN

LEES DE TRANSCRIPTIE VAN DE VIDEO OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE ROZENKRUISERS