Boek ‘De Roep der Rozenkruisers Broederschap’ – het eerste rozenkruisersmanifest


BESTEL DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP

Het eerste manifest van de rozenkruisers werd in 1614 in het Duitse Kassel gedrukt. Dit diepzinnige, symbolische en gesluierde geschrift met de Latijnse titel ‘Fama Fraternitatis R.C.’ veroorzaakte in Europa heel wat opschudding. De auteurs waren van plan om dit manifest in vijf talen uit te brengen, maar uiteindelijk zijn het er heel wat meer geworden. Van de Latijnse Fama uit 1614 verschijnt in druk een Duitse vertaling in 1614, een Nederlandse vertaling in 1615 en een Engelse vertaling in 1622. 

Een officiële Franse vertaling wordt pas in druk gepubliceerd in 1921. Toch kunnen Fransen zich vanaf de zeventiende eeuw al op de hoogte stellen van de rozenkruisers via het boek ‘Instruction la France sur la vérité des Frères de la Rose Croix’ dat de Parijse bibliothecaris Gabriel Naudé in 1623 uitbrengt. Op basis van de Fama Fraternitatis uit 1614 en de Confessio Fraternitatis uit 1615 schrijft de auteur dat de rozenkruisers verklaren (ontleend aan het boek van Jean-Pierre Baynard met de titel ‘De rozenkruisers – historie, traditie en rituelen’):

 • Dat zij voorbestemd zijn om een hervorming van alle dingen te bewerkstelligen, nog voor het einde van de wereld.
 • Dat zij in allerhoogste mate vroomheid en wijsheid bezitten en begenadigd zijn met alle gaven van de natuur die zij naar goeddunken kunnen uitdelen.
 • Dat waar zij zich ook bevinden, zij beter op de hoogte zijn van wat er elders in de wereld gebeurt dan wanneer zij ter plekke waren.
 • Dat zij niet lijden aan honger, dorst, ouderdom, ziekte of enig ander ongemak in de natuur.
 • Dat zij bij ingeving weten wie er waardig is om tot hun broederschap toe te treden.
 • Dat zij te allen tijde kunnen leven alsof zij vanaf het begin van de wereld bestaan hebben of tot het einde van de eeuwen zullen blijven bestaan.
 • Dat zij een boek hebben waarin zij alles kunnen leren wat in andere reeds geschreven of nog te schrijven boeken staat.
 • Dat zij de machtigste geesten en demonen kunnen bedwingen en voor hun doel gebruiken, en door hun gezang parels en edelstenen kunnen aantrekken.
 • Dat God ze in een wolk gehuld heeft om ze te verbergen voor hun vijanden, en dat niemand ze kan zien die niet de scherpe ogen van een adelaar bezit.
 • Dat de acht eerste broeders van het Rozenkruis de gave hadden alle ziekten te genezen zodat zij de grote aantallen lijdenden die naar heb toe kwamen niet aankonden, en dat één van heb, die belezen was in de kabbalah – zoals zijn boek M betuigt – de graaf van Norfolk had genezen van melaatsheid in Engeland.
 • Dat God besloten heeft hun orde te vergroten.
 • Dat zij een nieuwe taal hebben gevonden om de aard van alle dingen te verklaren.
 • Dat door hun toedoen de pauselijke tiara tot stof zal vergaan.
 • Dat zij openlijk en zonder gestraft te worden verkondigen dat de paus de antichrist is.
 • Dat zij de godslastering van zowel het Oosten als het Westen, dat wil zeggen Mohammed en de paus, veroordelen en slechts twee sacramenten erkennen, met ceremoniën van de eerste kerk, die door hun orde vernieuwd is.
 • Dat zij het vierde koninkrijk erkennen en de Roomse keizer als hoofd en dat van alle christenen.
 • Dat zij hem meer goud zullen verschaffen dan de koning van Spanje uit Oost- en Westindië heeft meegebracht, te meer daar hun schatten onuitputtelijk zijn.
 • Dat hun college, dat zij het college van de Heilige geest noemen, onbeschadigd zal blijven, ook al zouden honderdduizend mensen het gadeslaan.
 • Dat zij in hun bibliotheek meerdere geheimzinnige boeken hebben, waarvan één, na de Bijbel hun kostbaarste, het boek is dat de zeer verlichte vader R.C. in zijn rechterhand hield na zijn dood.
 • En tot slot dat zij ervan overtuigd zijn dat de waarheid van hun uitspraken tot het einde van alle tijden geldig zal blijven.

Een ingekorte versie van de ‘Fama Fraternitatis R.C.’ en beschouwingen daarover in twee hoofdstukken zijn opgenomen in het nieuwe boek Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving transformeren.

Het boek De roep der Rozenkruisers Broederschap bevat de volledige Nederlandse vertaling  van de ‘Fama Fraternitatis R.C.’ en uitgebreide commentaren van J. van Rijckenborgh.

LEES MEER OVER DE BOEKEN

2 gedachten over “Boek ‘De Roep der Rozenkruisers Broederschap’ – het eerste rozenkruisersmanifest

 1. Marijke

  Hartelijk dank voor alle informatie die ik via de email ontvang. Ik ben daar erg blij mee maar vandaag was ik “even van het padje” na een fragment uit de Fama Fraternitatis.
  In de Fama Fraternitatis uit 1641 schrijven de broeders over zichzelf onder andere in het manifest:
  ‘dat zij de godslastering van zowel het Oosten als het Westen, dat wil zeggen Mohammed en de paus veroordelen en slechts twee sacramenten erkennen, met ceremoniën van de eerste kerk die door hun orde vernieuwd is”.
  Kunt u dit voor mij verhelderen en doortrekken naar de huidige tijd. Hoe verhoudt de broederschap van het Rozenkruis anno 2019 zich ten opzichte van dit onderdeel van het manifest en dan m.n. tot de profeet Mohammed en de paus.

  1. André de Boer

   Marijke, die uitspraken over Mohammed en de paus uit de Fama Fraternitatis uit 1614 kunnen we volgens mij het beste zien in de context van die tijd, waarin er nog sterk dualistisch werd gedacht. De huidige School van het Rozenkruis veroordeelt niets of niemand, dus ook geen religies en geen personen. Het Rozenkruis hecht grote waarde aan eenheid, vrijheid en liefde. Pluriformiteit wordt gezien als een groot goed omdat culturen en mensen zo verschillend zijn.

   Doordat er zoveel religies en levensbeschouwingen zijn, kunnen mensen een weg gaan binnen een groepering of beweging die aansluit bij hun staat van zijn. Het zou getuigen van een toestand van bewustzijnsvernauwing om een leer, filosofie of groepering als de enige juiste te zien. Er is een mooi Chinees spreekwoord dat zegt dat er vele wegen naar de top van de berg zijn, maar dat het uitzicht altijd hetzelfde is.

   Als mensen zijn we allemaal voortgekomen uit de Ene Bron en zijn daardoor op een diep niveau allemaal met elkaar verbonden, hoe verschillend we uiterlijk en innerlijk ook zijn. Het goddelijke is in ieder mens en zoekt voortdurend naar mogelijkheden om zich in talloze vormen te manifesteren. Daarom zou een devies van deze tijd kunnen zijn: laat vele bloemen bloeien!

Reacties zijn gesloten.