36 – DE WARE INTUÏTIE – Fragmenten ter bezinning – De belijdenis der Rozenkruisers Broederschap

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

De Uranuskrachten zijn vervaarlijk en ontzaglijk en buitengewoon dynamisch in onze tijd. Ze doen zich ook kennen als intuïtie. Wat is intuïtie? De mensen zeggen: “Intuïtie is een plotseling opkomend gevoel, een van buiten komende plotselinge gedachte, soms van voorspellende aard.”

Doch dat zijn vage aanduidingen. Intuïtie in volstrekte zin is het dagelijks verkeer met God, een levenscontinuïteit met Christus; wij zeggen: in harmonie komen met de interplanetaire wereld van de levensgeest, waardoor de vibraties uit die wereld door ons toebereide lichaam kunnen worden opgenomen en geëtst in ons bewustzijn. Dat is ware intuïtie.

Uranus is als een vuur. Het is de Christus die bij ons terug wil keren op de wolken des hemels, zoals er staat geschreven. Dat wil zeggen: Hij wil in ons dalen als de witte roos, ons gehele systeem van voertuigen vervullend, zodat Hij te zien is in de aurische wolken van ons wezen, als de gouden ster op de achtergrond van alle dingen die wij bedenken, willen en bedrijven.

Als deze grote, heilige Uranuswet aan ons wordt vervuld, zal daarvan een ontzaglijke omkering het gevolg zijn. Naast dit zo persoonlijke, is er de collectieve Uranuswerking, de zich vervullende Christuswet in deze wereld. Dat is: De Vuurstorm van Aquarius.

Uit: De belijdenis der Rozenkruisers Broederschap door J. van Rijckenborgh
Hoofdstuk: Serpentarius en Cygnus (1)
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE BELIJDENIS DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP