13 – DE EENHEID DIE LIEFDE IS – Fragmenten ter bezinning – De stem van het rozenhart

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Ons hart is geworteld in het licht van Christus. In dit licht vindt ieder zichzelf terug. In dit licht zuivert ieder zichzelf van verdeeldheid. De mogelijkheid tot het beleven van eenheid is allen van boven af gegeven. Werkelijk een eenheid vormen en eenheidsbeleving komt van onderen op tot stand. Dat gaat niet vanzelf, het is een actief gebeuren van bewuste, ontwaakte mensen. Tot ons spreekt Paulus:

‘Ik vermaan u dan te wandelen waardig der roeping met alle nederigheid en zachtmoedigheid
elkander in liefde te verdragen en u te beijveren de eenheid van geest te bewaren door de band des vredes: één lichaam, één geest, één God en vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.’

Dan zijn wij het lichaam van Christus; de oorspronkelijk bedoelde goddelijke ordening, dan beleven wij gezamenlijk de glorie van waarlijk mens zijn. Dan zijn wij niet meer onmondig, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leerstellingen, maar groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, Christus. Dan dragen wij de eenheid uit, de essentie die liefde is.

Uit: De stem van het rozenhart
Hoofdstuk: Er is in alles een oogopslag
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE STEM VAN HET ROZENHART – WOORDEN UIT DE TEMPEL