05 – WAARHEID – Fragmenten ter bezinning – De Egyptische Oergnosis deel 1

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Het is waar.
Het is zeker.
Het is de volle waarheid.

Als de hermetische mens zegt: “Het is waar!” bedoelt hij geheel wat anders dan de dialectische mens. De hermetische mens spreekt en getuigt pas van waarheid, als hij het pad bewandeld heeft en de betrokken waarden heeft ervaren. U kunt, indien u zo’n getuigenis van deze magische mens hoort, volkomen geloven en vertrouwen stellen in de juistheid ervan en beseffen dat, wanneer u eenmaal op uw beurt het pad van de ervaring bewandeld zult hebben, ook u met dezelfde zekerheid in uw hart zult spreken: “Het is waar!”

Waarheid heeft alleen waarde, is voor u alleen wáár, wanneer u haar zelf ervaart en eerstehands beleeft. Wat zou u hebben aan een waarheid die u niet navolgt, die u niet beleeft?
De waarheid-zonder-meer kan niemand vrijmaken, maar wel oordelen; dat wil zeggen dat een mens met de waarheid in conflict kan komen als hij tracht een eigen weg te gaan.

Maar zodra de mens poogt de geschouwde waarheid naderbij te treden, te belevendigen en door eigen levenshouding te bevestigen, komt hij vrij van het oordeel.
Daarom heeft de mens die de waarheid vervullen gaat, haar uitermate lief!

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 1 door Jan van Rijckenborgh
Hoofdstuk: De Tabula Smaragdina
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL  1, € 24,50

EN/OF ANDERE IN PRIJS VERLAAGDE BOEKEN

EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING