17 – DE ZEVEN BODEN – Fragmenten ter bezinning – De Egyptische Oergnosis deel 3

 

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

 

BESTEL DE DUBBEL-CD BRONWEL

Het wortelvuur van de geest is de machtigste kracht in het ganse universum, een kracht die boven alle verbeelding uitstijgt, boven iedere begrenzing uitgaat. Daarom zult u zich wellicht kunnen voorstellen welk een enorme beroering er in een mensenziel ontstaat, wanneer de zeven boden van de geest de microkosmos gaan beroeren!

Als die krachten eenmaal opgeroepen zijn zal zich een volledige verandering voltrekken in de mens. U zult zich wellicht kunnen voorstellen in welke fase de moderne geestesschool van de jonge Gnosis zich bevindt nu wij allen voor de opgaaf zijn gesteld met de krachten van de geest te leren werken. De mensheid staat opnieuw in de fase van de uitstorting van de Heilige Geest. Wederom is het Pinkstervuur ontstoken. Het is het leren omgaan en werken met en het reageren op de machtigste kracht in het universum.

Zodra de geest indaalt ontstaat er een machtig vuur. Dit vuur kan door geen enkel aards lichaam worden verdragen. Daarom komt er gedurende de laatste jaren in het magnetische veld van de School een steeds machtiger spanning tot ontwikkeling. Allen reageren daarop, ieder op zijn of haar eigen wijze.

Uit: De Egyptische Oergnosis deel 3, Jan van Rijckenborgh
Hoofdstuk: Het mysterie van het vuur (1)
Citaat opgenomen in: Fragmenten ter bezinning

BESTEL FRAGMENTEN TER BEZINNING

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL  3, € 24,50